Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Hur mycket får barnen lida

Hur mycket grymhet utsätts inte barn för grundat i föräldrars trångsynthet och ovilja att förstå.

Hur mycket smärta drabbar inte barn grundat i föräldrars egenkärlek och behov av bekräftelse.

Hur många barn känner sig inte osedda som kännande och tänkande personligheter grundat i föräldrars oförmåga att se bortom uppförande och utseende.

Hur mycket våld, fysiskt och känslomässigt, får inte barn uppleva grundat i föräldrars oförmåga till empati och att åskådliggöra känslor.

Hur många barn förväntas inte att bara acceptera en förälders val av ny partner och därefter bara försvinna i bruset.

Hur många barn tappar inte tillit och förtroende till sina föräldrar grundat i dessas oförmåga att se, lyssna till och förstå barnens behov bakom deras uttalade vilja.
Övriga genrer av JanneD VIP
Läst 124 gånger
Publicerad 2019-09-26 23:21Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

JanneD
JanneD VIP