Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Ett media blir inte bättre än de aktörer som deltar i kommunikationen som sker genom det berörda mediat - oavsett om det är telefon, internet eller snail-mail eller ett verkligt samtal i samma rum ...


Bekännelse

Det må vara genant eller ej
men jag har valt att bara vara mig
och att inte ställa upp på rollspel med dig
eller någon annan 

- såvida vi inte är överens om att det ska vara ett spel
så utgår jag från att du liksom jag
inte spelar seriös, rak och uppriktig 
utan att du verkligen är det också!

Om vi inte hanterar Internet seriöst
så som vi hanterar verkliga möten
eller samtal via telefon
Vilken trovärdighet kommer då Internet
att ha i framtiden ...?

Redan nu finns det doktorsavhandlingar
som hävdar att alla ljuger på nätet
och att det allra mesta i privata konversationer
är ren lögn eller möjligen halvsanningar

Är det så vi vill att Internet ska fungera?
Är vår ovilja att ta Internet på allvar så helig
att vi är beredda att medverka till att allt vi säger och skriver
via Internet ska betraktas som icke trovärdigt?

Jag väljer att hantera Internet som jag hanterar 
samtal via telefon, brev eller vid verkliga möten i samma rum!

Ty jag vill att detta media ska kunna utvecklas i en seriös riktning
med bibehållen frihet till kommunikation, publicering och informationsöverföring
- En frihet som med nuvarande trend i utvecklingen är på väg att gå förlorad!

Vill vi förlora den frihet Internet ännu ger och kan fortsätta att ge oss?

Jag vill inte det!

Jag vill bidra till att Internet utvecklas i en seriös riktning 
med bibehållen frihet!

Kanske kan vi börja med att vara uppriktiga mot varandra 
i vår kommunikation här på poeter.se
Men också att vi respekterar varandra genom att inte utge oss
för att vara någon annan än den vi verkligen är

Poeter.se är det i särklass bästa forum som finns för människor som tycker om att skriva och utbyta tankar och funderingar i skriftad form . Att vi även kan lägga till fotografier och bilder till såväl texter vi skriver som i särskilda utställningar, är något som ytterligare förstärker poeter.se som det forum som bäst möter kreativa människors behov av ett forum där de kan få visa upp det de skapar för andra och få feed-back men också en publik.
Ju mer seriöst dett forum uppfattas av omvärlden, ju fler efterföljare kommer att uppstå inte bara här hemma utan även utomlands.
Hur vi väljer att hantera det detta mitt flöde handlar om - får spridning långt utanför poeter.se och dess användare och medlemmar ... 

Det finns fler ställen som är seriösa - men inte som matchar det medlemsantal som poeter.se har och än mindre den läsekrets som detta forum har!

Jag hoppas de som läser detta flöde håller med och ställer upp på att medverka till att vi alla gemensamt ser till att hjälpas åt bibehålla ett seriöst förhållningssätt till såväl oss själva som till varandra så att vi får behålla den frihet under ansvar som vi faktiskt ännu har kvar!

En sista tankeställare måste jag lägga till så här efter att texten varit upplagd en stiund ...
- Poeter.se ger oss stärkt skydd för vår copyright, dvs vårt upphovsrättsliga skydd. Eftersom en text som blivit publicerad i ett media som når en betydande volym läsare, per automatik får ett okränkbart upphovsrättsligt skydd!
- Om trovärdigheten och seriositeten undergrävs i för stor utsträckning kommer detta skydd att försvagas och istället för att det blir en merit i författarskapet kan det bli till förfång för att vi ska få våra alster publicerade i tryckt form eller på andra forum med samma grad av skydd som vi har här idag!

Tror inte någon av oss vill riskera denna eminenta förmån som poeter.se erbjuder oss till ingen eller begränsad kostnad per år!

 

___________________________________________

Publicerad tidigare här i januari 2012
2019 må vara sju år efter ursprunglig publicering
men det förmedlade budskapets innehåll, mening och innebörd
torde i allmänhet sakna bäst före datum
Men med tanke på hur många seriösa skribenter som valt
att inte vara lika aktiva här som tidigare blir den än mer relevant
just därför i synnerhet ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 189 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2019-09-30 23:07Bookmark and Share


  Solstrale VIP
Att jag är mindre här på sidan - ja - det kom ur - oseriösa individers dåd och slag - emot något vi alla håller kärt - enligt orden och kommet ur själen för de flesta - men för vissa är det falska löften till redaktionen om skärpning - så då drar man sig för att ställa sig inför dem som mobbar en öppet, diskret och indirekt...

- ja ni som håller ärlighet och vänlighet drabbas ju oskyldigt - ni kommer att sakna alla dessa ni i mediet håller av och aktivt följt - då de viker av pga tråkigheterna...

- till syvende och sist fallerar hela den finstämda sången som var tänkt till hyllandet av konsten

- poesi är - poesi är - men inte till bespottan för avundsjuka näthatande troll - låt dem få sova på enrisbädd tills de ödmjukat sig och blir mänskliga åter ...

så skjut inte bomber på poeter de kan vara dessa som håller ihop sammhällsbördan så den blir hanterlig och inte eskalerar till destruktiva hemska förfärliga dåd

- poesi är stödjande för det inre rikets uppbyggnad och tenderar inte att sparka ned och slicka upp...

- poesi är kärlek...

poesi är viktig för oss alla
2019-10-03

  Kungskobran VIP
Skönt med poesi och litteratur där behöver man ej förhålla sig till sanningen utan dåligt samvete
2019-10-01
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP