Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Svenskens övertro på vetenskap och expertis
Jag tror inte mina öron ibland
när jag hör hur ofta människor
grundar sina "egna" tankar
i vetenskap och "beprövad erfarenhet",
sk. evidens.

Jo men va då ?!

Vi lät ju oss styras av kungar
och socialdemokrati
hur länge som helst.

Nu svassar vi runt
och tror vi är fria och lediga
i vårt tänkande.

Nej !

Svensken blir aldrig fri.

Han och hon är misstänksamma
mot sån skit.
Fri vers (Fri form) av Gunnar Hilén VIP
Läst 152 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2019-10-10 20:43Bookmark and Share


  Poeten Salvador VIP
Det är kontakten som är huvudsaken. Om kontakten fungerade i samhället, så skulle det inte behövas så mycket terapi
2019-10-11

  Gunnar Hilén VIP
Ja den har det. Och i mänskliga/psykiatriska sammanhang går det inte att förutse hur en viss "metod" ska landa/påverka den hjälpsökande.

Att i psykiatrin kräva "evidens" är att övertro på att det är metoden som den hjälpsökande "blir frisk av" och inte av sättet som hjälparen använder metoden på. Det är enbart hjälparens personlighet som kan ge den hjälpbehövande den tillit den behöver för att öht lyssna på behandlaren.

Den hjälpsökande som efterfrågar en viss "metod" i st f att känna in HUR behandlaren är, är oftast extremt auktoritetsstyrd och tvångsmässig och har svårt att lita på levande människor. Många behandlare påverkas av detta, blir osäkra och börjar försvara sitt arbetssätt i st f att lyssna in den andres osäkerhet inför kontakten.
2019-10-11

  Poeten Salvador VIP
Experten är en auktoritet eller förälder, och är vi ofria så är det lätt att fråga mamma och pappa vad vi ska göra. Jag tror att vetenskap är en metod att utreda, men har den blivit vår tids religion. Den har ju fel ibland också
2019-10-11

  Lena Staaf VIP
Det viktigaste är väl att vara ödmjuk beträffande de uppfattningar och den kunskap man tillägnat sig. Vetskapen att det inte kommit ur tomma intet utan från den omgivning vi befinner oss i. Forskning är bra för att lära oss mer om världen även om den aldrig kan vara helt "fri".
2019-10-10
  > Nästa text
< Föregående

Gunnar Hilén
Gunnar Hilén VIP