Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

ÄR VETENSKAPEN FARLIG ?

Darwin var den 1:e att så det veten-
skapliga fröet i kunskapens mylla,
om organismers evolutions-
historiska metamorfos,
i den genetiskt betingade kedjan,
urskilja den degenererande
arvsmassa av biologiska egenarter,
som återverkar på andra,
där även miljö och klimat påverkas
negativt.

Vad som sedan komma skulle genom
Lombrosos
kriminalantropologiska socialvetenskap
i ras och socialbiologisk forskning,
blev en mycket giftig soppa,
med dödlig utgång.

När nu gentekniken antagit artificiella
former,urartas artrikedomen från den
naturliga floran,
för att ersättas av muterade androider.

*


*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS
Läst 31 gånger
Publicerad 2020-02-03 08:33Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS