Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

SEPTEM PECCATA MORTALIA -RELIGIÖS KRIMINALITET

Moderna vuxna kloka och logiska
människor har utvecklats så pass
att de är väl medvetna om att reli-
gionen är ett alibi för att begå
kriminella handlingar.

De bryta således mot tio budorden
och begå de sju dödssynderna,
alltefter de överlevnadsinstinkter,
makt,egoism,avund,lust,hämnd,
frosseri,vrede,girighet och högmod
kräva,
varvid falsk vittnesbörd avser
skydda sina medbrottslingar
i sin korrupta nepotism.

Av de legala tiggerier de leva på,
blir endast smulor kvar åt de nöd-
ställda.

På dessa livsbetingelser har sålunda
människan inte lyckats frigöra sig,
i sin utveckling,utan är dess fånge,
på grund av rädsla inför döden,
samt svaghet inför naturen,
som är människans överman.

Den hädelse detta hyckleri medför,
vet inga gränser,i dess psykopatiskt
egocentriska narcissism,
när religiositeten inte är värd sin
religion.

Katolska kyrkan är bara ett ont
exempel,bland alla de andra religiösa
på det kristna stamträdets rötter,
där massmorden på kvinnor,män
och barn under 1600-talet,
för att de tänkte självständigt,
bara är ett av de religiösas synda-
register.

*

Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 85 gånger
Publicerad 2020-02-11 17:51Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP