Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Telepatisk kontakt med fågeln Caruso


The Observers

Många gånger har jag tänkt på att man kan ta sitt liv. Det känns att det blir för komplicerat ibland.

- Ja, utbrast fågeln, du har rätt till det eftersom du har fått fri vilja. Men varför skulle du göra det när livet är så fantastiskt och vackert?

(Den här lilla fågeln har en underbar fjäderskrud i alla regnbågens färger en lång näbb och ett svart glänsande öga. Den har också en gulvit ring runt sin hals. Jag har döpt honom till Caruso, han kan sjunga och är mycket vis. Han har blivit min vän, vi talar telepatiskt. En gång satt han i trädet utanför mitt fönster och sjöng, nu har den flyttat närmare till en liten gren. När jag öppnar fönstret får vi kontakt.)

- Ni har själva valt att komma hit till Jorden. Den här gången har ni fått hela känsloregistret att utveckla. Jag har också känslor men ni kallas ”the Observers" av andra kulturer i universum. De beundrar er mycket och följer er hela tiden. Några arter är mycket tekniskt utvecklade och har respekt. En del har utvecklat en vishet med kärlek såsom ingen annan. Alla har lika värde och utvecklat sina speciella arter.

Men vi här då, varför är man så retlig, arg och missnöjd ibland?

- Ni har inte lärt er än att hantera era känslor som ilska, avundsjuka och hat. Men eftersom det är nytt för er art, så kommer det att dröja länge innan ni har bemästrat alla de olika känslorna. Tidigare har ni kunnat utveckla delar av känsloregistret som tacksamhet och vänskap.
- Den här gången är det hela, såsom ömhet, aggressioner, avund, ångest, vemod, rädsla, beundran, förälskelse, skam, skräck, passion, empati, egoism, ånger, smärta, lycka och kärlek är några. Det här kommer att ta tid, men ni är unika fantastiska varelser som alla har bemästrat vissa delar under tidigare liv. Den här gången kommer ni att utsättas för prövningar av olika sorter för att kunna hantera era känslor på rätt sätt.
Universums ide är att ni ska bli en särskild art en förebild med en unik kunskap som kommer att eka genom hela kosmos.

Det här med känslor borde ju läras ut tidigt i livet. Varför har vi inte fått veta något, som att vi är under utveckling?

- Eftersom ni har fått fri vilja är det meningen att ni under livets gång ska upptäcka och förstå er själva och hantera känslor och de olika relationer som kommer i er väg. Ni har utvecklats under tusentals år och är på väg att bli en superart och är mycket beundrade i hela Universum för ert mod.

Kommer alla nu levande klara av den här utvecklingen?

- Nej, med det är tillräcklig många som blir klara. De själarna kommer att få erbjudanden om att bli deltagare i ett Högsta Råd där många särskilda arter är närvarande och alla där har klarat av sina speciella uppgifter.
Er art är unik i hela universum. Därför blir ni oerhört viktiga för Alltet. Ni kommer att bli rådgivare i olika situationer där inga andra kan hitta någon lösning.

Hur många raser finns det i Universum?

- Universum har oändligt många galaxer och planeter
med arter som utvecklar sina specialiteter. När alla har
uppnått sina mål till fullo kombineras allt efter
Alltets plan, vilket innebär att de olika arterna blir
perfekta redskap för fortsatt evig utveckling.
Gratulerar er alla som med era liv bidragit till
att föra utvecklingen vidare, många gånger utan
vetskap om vad som pågår.
Ni är på väg att bli Universums nya art, the Observers.


~¨Den vackra fågeln Caruso och jag hade ögonkontakt hela tiden och nu bredde hon ut sina regnbågsfärgade vingar så att jag kunde få se hela den vackra fjäderskruden. Hennes ögon blänkte till och jag kände mig få en djup innerlig kontakt.~^© Bibbi Ahrnstedt

Prosa av bibbi ahrnstedt VIP
Läst 46 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2020-07-12 00:50Bookmark and Share


  Emma Sofia VIP
fint foto (NOT) det är så dåligt stulet det bara kan bli. sönderkomprimerat och med watermarks all over. vem tror du att du är? jag vägrar att läsa texter med så korkade bilder.
2020-07-14

  Marita Ohlquist VIP
Intressant och tankeväckande dialog!
2020-07-13

  Kungskobran VIP
Det finns inga raser
bara människor
och de är alla av samma sort
2020-07-12

  Pia Laurell (fd Kal Wallin) VIP
Vackert skriven berättelse om människans försummade känsloliv. Det liv vi ägnar minst uppmärksamhet, både privat och offentligt. Angeläget och viktigt.
2020-07-12
  > Nästa text
< Föregående

bibbi ahrnstedt
bibbi ahrnstedt VIP