Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Och vad kom nu allt detta ifrån? ... Det bara blev ord för ord, det jag skrev .


Betraktar mig inte som religiös ...

... i konventionell mening
om än jag när
en fast övertygelse om
att vi behöver någonting
gemensamt att tala om
för att kunna leva 
som de individuella personligheter
vi alla, var och en trots allt 
i grunden är

men likväl 
ack så beroende av
att utan orimliga 
tvång och krav
kort och gott
i såväl
stort som smått
kunna känna
att det ej finns någonting
vi ej klara av

så länge vi som individer
vårt enskilda ansvar tar
för att vi tillsammans
i samverkan
ser till att vi når
de väsentliga mål

vilka utgör grunden
för att vi alla, var och en
överhuvudtaget har
en framtid kvar
att hoppas på

En framtid 
där våra
gemensamma ansträngningar
skyddar oss alla
som individer
mot att förfalla
till kortsiktigt tänkande
och därtill hörande
politiskt godtyckliga svängningar

vilket underminerar
vår möjligheter till
att uppnå det vi
allra mest i våra liv 
önskar och vill

- Att få finnas till
och känna inklusion
samtidigt som vi 
fortjämt kan
känna acceptans
och bekräftelse
för vår unika
personlighet
och
indviduella frihet

Frihet att få  
tro på vad vi vill
utan restriktioner
typ
institutionellt
utformade
obligationer
i form av
orimliga
tvång och krav

vilka
på grund av 
misstolkade
konventioner

kan komma att
bli  
den fria viljans grav

Men det finns någonting
inom mig 
som får mig att tro

Tro på 
såväl
individens vilja 
och strävan mot det goda
som
på livets makt och gåva
att verkligen vilja oss väl

Men jag tror även på
den kraft
vilken reglerar
de positiva och negativa
energiflöden
vilka tillsammans
i samverkande balans
utgör grunden för allt
liv och icke-liv
i det universum 
vi alla lever i

Den kraft vars balans
regleras genom
den enda lagen
och lagen om tre

Om denna min tro
och fasta övertygelse
kan betraktas 
som en religion i sig

ja, då är det väl detta
som utgör grunden
för det religiösa 
som kan finnas i mig

Det jag själv bekänner 
helt och fullt att jag är
och som ej motsäger
allt det jag skriftat här

är att jag är
en tvättäkta solitaire

med allt vad det nu
innebär ...

 

 

 

____________________________

Publicerad här tidigare i juni 2012

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 77 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2020-08-20 05:35Bookmark and Share


  BenGust VIP
Var sig religiöst lagd eller ej vill nog flertalet uppnå
en samverkande balans utan godtycklighetens kalla stål
grinande en i fejset.
2020-08-22
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP