Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
I det till synes onödigt tillkrånglade finns ofta rum för flera olika mindre krångliga tolkningar ... just därför ...


Predestinerad för framtiden ...

... står du i första ledet
för den
första
största
och sista striden

Striden för 
hur saker och ting
bör vara 
i allmänhet
men än mer för
hur sådana som jag
bör agera och vara
i synnerhet ...

Du är den som vet
att definiera
ansvarsfullhet
verklig mognad
och 
vad som kännetecknar
vad som är föredömligt
men också 
vad som så är ej

Det tycker jag är bra
för dig
Men likväl är det ej
detsamma som 
att det skulle vara
det som är det bästa
eller ens det näst bästa
för sådana som mig

Jag respekterar dig
och din syn på världen
även om jag kanske ej
delar densamma fullt ut

Vet blott bara 
vad jag redan åstadkommit
och vart jag vill komma
att i framtiden bli

och känner mig trygg
i vetskapen om
att de som mig känner
bryr sig om
älskar och eller tycker om
litar på mig
och ej tvivlar på
att det jag kämpar för att nå
är gott nog att stödja ändå 

Om än den väg 
eller de vägar
jag valt att gå
för att nå dit jag vill nå
är rätt annorlunda
mot de konventionella
de allra flesta andra
väljer för att nå sina mål

Nu som då
och troligen
så fortjämt 
i framtiden

Ty jag tror ej
att det är striden i sig
som för oss framåt i tiden
och hjälper oss att nå
våra eftersträvansvärda mål

utan snarare 
att de handlar
om att alla, var och en
så som självständiga
och unikt tänkande individer
vilka tillsammans
i samverkan
kontinuerligt över tiden
successivt lyckas nå 
för alla och envar
allra mest önskade mål

Men utifrån 
ömsesidigt
och
inbördes
respekterande av varandras
olika sätt att förhålla sig till
och relatera till den värld
vi alla tillsammans lever i

utan några ansatser
till att fördöma
det som aviker
från vårt eget tycke och smak

Men kanske änmer
bejaka skillnaderna 
i våra individuella 
ståndpunkter och vägval
som den berikande källa
till inspiration och möjligheter
de tillsammans oss alla ger

bortom det vi
just här och nu
förmår att se ...

Din predestinerade aspiration
om än den ej är så uttalad i sig
är just därför någonting 
jag stödjer och bejakar

även om den ej
är så predistinerad för mig

 

 

 

_________________________

Publicerad här tidigare i juli 2012
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 39 gånger och applåderad av 9 personer
Publicerad 2020-09-17 05:00Bookmark and Share


  BenGust VIP
Tycker också man bör först vara trogen sina egna ideal och värden. Om man inte själv litar till sina värderingar hur ska då andra kunna göra det? Då blir det bara masker, rollspel och skevt redan från början.
Rätt riktning från början gör det mer sannolikt att uppnå fungerande och ärlig interaktion med andra senare.2020-09-17
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP