Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Lite om konsten att vara specialist

En nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för att vara specialist är att uttrycka sig så svårbegripligt att man inte riskerar att bli förstådd av kreti och pleti. Tänk om kreti och pleti förstod att det man har att säga är ytterst alldagligt eller till och med banalt då vore det som stode man naken som i sagan om kejsarens nya kläder.
Nej det optimala är att uttrycka sig precis så att man kan fånga andra specialistgruppers uppmärksamhet. Då har man i alla fall möjlighet att i bästa akademiska stil kunna initiera ett för båda parter uppfriskande gräl. Kanske kan man då gräla sig fram till en professorstitel. Ty det skall man veta grälet är den levande akademiska världens livsluft.
En man som jag fick kännedom om för mycket länge sedan( dvs 40 eller 50 år )hade kommit till uppfattningen att oroväckande många akademiker verkade prata i som man säger "nattmössan" beslöt att göra ett så kallat forskningsprojekt om saken. Detta projekt hade en bred ansats och skulle kräva ekonomiskt stöd från utomstående donatorer så han skickade ut ansökningar om finansiellt stöd än här och än där. Gensvaret blev för honom oväntat svagt och projektet dog slutligen i sin linda. Tänk om jag kunde förstå varför.
Tyvärr har den fria akademins arbete kommit att alltför hög utsträckning kommit att ersättas uppdragsinriktad forskning. Dvs man måste redan i sin ansökan precisera vilka resultat man förväntar sig komma fram till med sin forskning. Och ligger förväntningarna inte i linje med beställarens förhoppningar då blir det tji pengar
Övriga genrer (Satir) av Sören Turesson VIP
Läst 21 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2020-09-19 10:44Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Sören Turesson
Sören Turesson VIP