Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Är döden god?

Om godheten alltid segrar, betyder det att livet är ont och döden är god? Eller betyder det att döden aldrig vinner? Att livet tar vid igen efter döden? Something to ponder
Övriga genrer av Brunluvan VIP
Läst 23 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2020-09-27 19:19Bookmark and Share


  Svart svan
Very good question... ett någorlunda rimligt svar är att om godheten alltid segrar så betyder det inte att "livet är ont och döden god" utan helt enkelt att godhetens motsats, d.v.s. "det onda" här i livet imploderar i sin egen uppgivenhet, och likt fågel Fenix återuppstår ur sin egen aska i två varandra speglande skepnader, där den ena utgör sin egen evinnerliga klon, i.e. "det onda", medan den andra tillbliver på historiens senaste trappsteg i form av "själens insikt"... ont vs. gott resp. liv vs. död är alla således mentala motsatspar vilka ryms inom begreppet "själens hierarki", där livets alla livsformer är segrare i.o.m. sin egen existens, medan godheten och ondskan båda relativt sett är förlorare i kraft av sina egna ytterligheters manifestationer...
2020-09-28
  > Nästa text
< Föregående

Brunluvan
Brunluvan VIP