Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Litterära brottstycken ( 506)


DET KLUVNA INTELLEKTETS DILEMMA

Som fattigmans barn med religiös fostran,
däri tukt och lydnad satte sin prägel
på denne psykologiska litteraturkritiker
och biograf, utmärkte sig moralen och
karaktären tidigt i John Landqvist's
(1881-1974) omfattande livsverk,
där psykologiska personporträtt av
Fröding och Strindberg ingick i hans
repertoar.

På den litterära parnassen stod han
bland andra upp för Strindberg i den
sk "Strindbergsfejden"
medan den ibland alltför kärvänliga
kritik av samtida enskilda författare
ådrog honom misstankar om nepotism
som inte var meritokratiskt hållen.

Landqvists psykologiska filosofi
rörde sig oftast om den kreativt
konstnärliga individen inom konst,
musik och litteratur,
och om man med lite god vilja
kan skilja på privatperson och
yrkesperson, bortser från hans
antisemitiska hållning och ras-
ideologiska barnsjukdomar
som framställer honom mer
som obildad än bildad,
genom hans föreställning
om att människor skulle bestå
av olika "raser"
trots att de är en och samma art,
är behållningen av hans bildning
däremot förbehållen hans verk.

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 63 gånger
Publicerad 2020-10-29 16:50Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP