Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Litterära brottstycken ( 506)


DET KLUVNA INTELLEKTETS DILEMMA

Som fattigmans barn med religiös
fostran, däri tukt och lydnad satte
sin prägel på denne psykologiska
litteraturkritiker och biograf,
utmärkte sig moralen och karak-
tären tidigt i John Landqvist's
(1881-1974) omfattande livsverk,
där psykologiska personporträtt
av Fröding och Strindberg ingick
i hans repertoar.

På den litterära parnassen stod
han bland andra upp för Strind-
berg i den sk " Strindbergsfejden"
medan den ibland alltför kärvän-
liga kritik av samtida enskilda
författare ådrog honom misstan-
kar om nepotism som inte var
meritokratiskt hållen.

Landqvists psykologiska filosofi
rörde sig oftast om den kreativt
konstnärliga individen inom
konst, musik och litteratur,
och om man med lite god vilja
kan skilja på privatperson och
yrkesperson, bortser från hans
antisemitiska hållning och raside-
ologiska barnsjukdomar som
framställer honom mer som obil-
dad än bildad, genom hans före-
ställning om att människor skulle
bestå av olika "raser " trots att de
är en och samma art,
är behållningen av hans bildning
däremot förbehållen hans verk.

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 77 gånger
Publicerad 2020-10-29 16:50Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP