Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Att förskaffa sig Jobs sinnelag

Jag önskar ingen lärare i livets alla frågor
som lär mig att ur vägen gå för lidande och plågor

Nej, ge mig den som synliggör att vedermödors prövning
är rentutav en hugnad samt i tålamod en övning

Kan livets fröjder älskas om de ej kan ställas i
förhållande till ängslan, smärta, kval och jämmerskri?

Ty ingen man är nöjd med det som Gud honom beskärt
förrän allt gått förlorat inser han vad det var värt!

Jag står förkrossad, slagen med en visshet utan fruktan,
åt dem som Herren älskar ger han faderligt sin tuktan


Bunden vers (Rim) av Arenaramus
Läst 32 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2020-11-06 10:56Bookmark and Share


  Ulf Carlsson VIP
Versmåttet sjufotad jamb ser man inte ofta, tyvärr! Det är ju annars en lämplig meter för ett eftertänksamt innehåll - som i dessa strofer med en ödmjuk livsfilosofi, skriven i en konsekvent rytm.
Verbet "inse" har en otidsenlig pluralböjning och personligen störs jag av onödiga versaler i versernas början liksom avsaknaden av punkter. Inkongruensen "man - dem" bör rättas till.

2020-11-07
  > Nästa text
< Föregående

Arenaramus
Arenaramus