Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Om att se orsak -verkan och förstå konsekvenserna av beteende mönster....


Från start till mål

Hur förändrar man beteenden och kan styra
reaktionerna och därigenom få makt och kontroll!

1. Man måste ha ett mål och få ett kontaktnät
Målet blir då att först skapa ett nätverk och sen
se till så att så många som möjligt har en telefon/ dator/Tv

2. Uppkoppling ...skapa sociala mötesplatser, invanda mönster
och se till att man blir sedd och bekräftad genom ett knapptryck.

3.När beteendemönstret och tekniken utvecklas tillräckligt och
människor har fastnat i all bekräftelselust så börjar nästa fas.

4.Om målet är att få makt och kontroll så måste du ha både
psykologisk, biologisk och teknisk kunskap och veta om hur manipulation
går till!

5. Rädsla, panik och smärta dvs hur får man människor att tappa
kontroll och tänka utanför de ramar som man fastnat i?

6. Skam och skuld är psykologiskt nedbrytande om det handlar
om att bli utpekad och hamna utanför de normer som blivit
inlärda!

7. Plötsligt skapas en global katastrof ( ett virus, ett klimathot) som
sträcker sig över hela planeten och påverkar alla!

8.Rädslan och paniken ökar och nu är det viktigt att lyda de förhållningssätt
som basuneras ut både för din egen och andras räddning!

9. Du får inte komma för nära, du ska hålla dig hemma inte roa dig eller
vistas i det fysiska rummen där smittan kan finnas / som är osynlig)

10. Du ska om möjligt jobba hemifrån men barnen och lärarna kan
jobba vidare men du kan beställa varor på nätet och få dem hemskickade.

11. Konsekvenserna!? De fysiska butikerna mister sitt berättigande, e-
handeln ökar med tuff marknadsexploatering...Reklamen exploderar och
syns på våra sidor överallt...Hjärnpåverkan!

12. Servicen dvs fysisk kontakt sker nu digitalt, pengarna byts ut mot ett kort eller chip.

13.Förändringen får inte gå för fort den måste segmenteras och behöver inplanteras , gro, växa till och få sin blomning! Kraven på kontroll
måste finnas under en period så att det blir ett mönster....

14. Lättast för den yngre generationen att manövreras eftersom de inte har några referensramar till hur det var tidigare!
Ju mer omedvetenhet om tingens ordning dvs förstå orsak-verkan desto bättre för att få makt och kontroll!

Från start till mål och min syn på nuet!

Tänker på PAVLOS hundar och hans upptäckt kring förändringspsykologi!

Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 145 gånger och applåderad av 9 personer
Publicerad 2020-11-09 10:36Bookmark and Share


  Thylacine
Från start till mål.
Bra sammanfattat om vad som händer.
2020-11-10

  Koloristen VIP
Mörka makter håller i tåtarna och agerar i kulisserna.
2020-11-10

    fredsskadat.se
Bra sammanfattat om en subversiv diskurs.
2020-11-09
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP