Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Även tempus är förnuftig data info… okay så/////////////////

https://www.poeter.se/media/img/user/texts/2172296.jpg Den här bilden innehåller bokstäver som är nyttig info… råkade tyvärr (#) radera 1 (en) text med tämligen okay innehåll. Typewriter är inte fe21… info*

Färg fung… se även affisch […] (^) cm… 10:00 (em) Just Nu enligt farbrorn. Bestämd form […] (^) ‹3/ /3› 124 ||| ||| ||| ||| et c. Basic tillför ic – micro förekommer. Week tillför ee – tree och green är också info. Om = 79109 är okay info.

Omega mä info är inget nytt moment. Se även element och period system (109/ /109) med mera. Tjatig text men den fung*

28+ är inte (e/ /102) fe21. 79109.IMG är troligen inte (e/ /102) fe21.

Bigrammet be finns i [^] bild-en… beta är inte fe21. Arbeta är 1 (ett) verb [98/ /79] Och ch = 99104 förstås. 10 ånyo… tiden går*

Kaffe-paus före fe21 ånyo… år är 2020 enligt protokollet [^] som blir 21ängre när man skriver mer […] simpelt nog*

10:09 (Just) Nu = 78117 fung*

November är 1 (en) månad och 12 är 10+2 eller hur? Jo. Även +2 är intressant info. Mån är tre (3) tecken… typ bokstäver. Ergo är 100 (2) bokstäver. Go = 71111 enligt pågående utsaga. Page (#) är inte fe21.

Th = 84104 är inget nytt. Moment är också 1 (en) term. Paritet är inte fe21. Pa = 8097 är inte (ac) fe21. Ko = 75111 är också info.

Kommentar… innehåller mm — summan är bestämd form. Även sommar förekommer. F8 (ø) är okay info. Genus är fem [5] bok-stäv-er… minus är inte (ac) fe21. Bonus och focus är okay info data*

Gata är 100 (2) bok-stäv-er*

https://www.poeter.se/media/img/user/texts/2172296.jpg är inte fe21 bi21d.

10:20 (JUST) Nu… okay*

Även em är viktig info*

Fonem (109/ /101) enligt protokolle29////////////////////////*

__ __ __ __ __
¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯

|| || || || || är inte fe21*

OKay är också okay info*

Även ga = 10397 är okay info*

B är 1 (en) blå bokstav… färg är inte fe21*

10:25 (em) JUST NU… eftersom tillför ft (Luft) och förnuft med mera*

10:27 (em) […] emellertid//////////////////// Uni-vers-i-tet och et är termer… eventuellt är 1 (en) term*

Ä (ae) och mä = 2237 är okay info//////////////////////*

OTFLSMT enligt pa = 11297 (#) [{…}] Pause ‹101/ /101› e*

________________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 
Bunden vers (Annat versmått) av farbror zwed VIP
Läst 31 gånger
Publicerad 2020-11-12 22:32Bookmark and Share


  farbror zwed VIP

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rød är Rød och beta är beta — Omega foere-
k/////////////////////////////////////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
______________________________
———————————————————
·····················································
(20201120) 11:27 em – Tid(en) går////
-------------------------------------------
-------------------------------------------
______________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2020-11-20

  Nanna X VIP
Är rödbetor beta mode?
2020-11-13

  farbror zwed VIP
·························································
2020-11-12 22:32 enligt pågående arbete… 20 är space vid behov… 32 är 1 (ett) alternativ/////////////////////////////
·························································
2020-11-12
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed VIP