Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Diktarnas plikt

Vad är vår plikt, vi som oss själva diktare vill kalla?
Hur många dygder åligger en skald och vilka är de?
Bör vi befalla dikten eller dikten oss befalla?
Att gå sin egen väg, att ge sitt öra till de lärde?

Är dikten till för diktaren och ej för den som hör den?
För allmängiltig skönhet som kan vederkvicka själen?
För inbördes beundran och predikan inför kören?
För lugn i sommarstormarna och glöd i vintertjälen?

Må våra ord likt dolkar sprätta upp publikens bröst,
och blottlägga de hjärtan utav ben och kött förtäckta!
Där vävnad, hull och skinn har alltför länge kvävt den röst
som tillhör hjärtats inre, hör dess tal och bli förskräckta!

Må våra texter byggas på de döda skalders gravar
med versmått, form och språkbruk vari orden har sin trevnad!
Samt gladeligen under traditionen bli som slavar,
ty inget under färdigbyggs på blott en mänskas levnad!
Bunden vers (Rim) av Arenaramus
Läst 24 gånger
Publicerad 2020-11-15 16:59Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Arenaramus
Arenaramus