Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Den här texten är inspirerad av årets nobelpris i kemi. Texten är ännu inte klar.


Tecken

Crispirtekniken, utvecklad av årets nobelpristagare i kemi Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna
innebär något av en revolution, inte bara inom biokemin,
utan också för angränsande områden som medicin,
biologi etc. Den kommer inte bara att leda till fördjupad
kunskap inom grundforskningen, utan inger hopp om
att kunna bota och förebygga en lång rad sjukdomar.

Att snabbt och enkelt kunna redigera genetiska
sekvenser, pröva olika alternativ, och se om och i så fall hur en organism påverkas, visar på språkets, i dess vidare bemärkelse, fundamentala roll i tillvaron.

Tecken är väl till sin natur betydelsebärande och det är
kanske inte fel att säga att de (vågor, mönster, former
siffror, bokstäver etc), genomsyrar inte bara biosfären
utan också det fysiska universums grundvalar.

Övriga genrer av Olof Lagerhorn VIP
Läst 56 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2020-12-11 15:47Bookmark and Share


  ResenärGenomLivet VIP
Ska läsa den färdiga texten också...
2020-12-27

  Ulf Carlsson VIP
Mig förefaller det ändå, just nu, som om crisprteknikens maskinellt operativa klippfunktion utgör ett annat slags ingrepp och påverkan på biologiska förlopp än språkets indirekta inverkan på mänskligt liv.
Den s.k. transhumanismens ambition att skapa perfekta och odödliga varelser medelst fysiska ingrepp är omoraliskt i min värld.
Fortfarande.
2020-12-11

  Marita Ohlquist VIP
Skall bli intressant att se hur deras forskningsresultat kommer att förändra framtiden!
2020-12-11

  Eva Solstrale VIP
Gott skriftat och intressant så här långt i alla fall! :)
2020-12-11
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP