Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ·———————————————· _____________________


Den (text-en) måste ha en titel… først-ås///////////////////

R G B (color) ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (@) ‹3/ /3 aer ett [1] i… Nanna JUL-

calendern… (@) är 1 (en) INTE helt (%) o-vikt-ig […] Te… Rm… SÖRMLAND innan GÖTEBORG och SKÅNE BLEKINGE GOTLAND

ÖLAND (–––––––––––––––––––––––––––)

Halland (————————————————————) NL

FINLAND

mökki

maito

humppa

voi

PERJANTAI

————————————

——————————————— SUOMI–––––––– Google NOT WRONG (LångSång)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯N¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯O¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

_____________________________________R__________________

NORRLAND__________________________________________

20201218________________________________________________FR

20201219________________________________________________Lø

20201220________________________________________________Sø

20201221________________________________________________Må

Ti (=) 84105 Fungérar… fung (28+) Cheddar OST kust-

enNEWS (——————————————————————)

NO                                           (no)[…]

EA                                           (ea) […]

WE                                        (we)

SO                                         (so) […]

|———————————————————————————| ·····················–––––··················::::::::::::::::::::::::·····································

FÄRG-

schema (97/ /98) beige ‹101| |102› ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff-fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff… PRINT format 70x100 (cm) |[^]| _________________________________________________(ø) äå--------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mac OS X fung… 28+ (OST) NOT WRONG---------------------------------------------------------------------------

GRØN---------------------------------------------

RØD-----------------------------------------------

BLÅ-----------------------------------------------

_______________________(RGB)

KRUSBÄR||||||||||||||||||||||||||||||||||||(cmyK) 3… 2.

(π) WEDNESDAY

-------------------------------------------------------------- penguin -------------------------------------------------------------- pinguin

-------------------------------------------------------------- monster

---------------------- donderdag ------------------ ———— van Gogh ________

————————perjantai————————————————————————

20201218 (FR) ____ ____ ____ ____ ____ *.dB ____ ____ ____ ____ Lø… Sø… Må… Ti (W) INTEGER (%) design.*

WORKSHOP

——————————————

KALENDER 150:—

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

----------------------------------

MAJ |||||||||||||||||||||||||||

JUNI |||||||||||||||||||||||||||

JULI |||||||||||||||||||||||||||

Au (-----------------------------) STRINDBERG ([ISBN]) --------------------------------

Se = 83101 (----------------------------------------) Ba+ [Bay/ /Ä] även Bagare førstås (KRAKEL) SPEKTAKEL (___________) Vitamin (c) de… f… go: sub_______________________________________________

(esc)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VR… vagn-

Retur (et) c… codex = cx (110.n) Fung (*) ‹3| |3||| «—————————» ||| pyntpy prolog-text… på (aa) webb-en_________________||||||||||||||_____

110

123

212

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯(m)magenta////////////////// matematik································

(summa) [-----------------------------------mm-----------------------------] (cm)

FAHRENHEIT (°F)

:···························:

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ (------------------------------------------------------------------)

SQL NOT WRONG

__________________

 

 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

ae.IMG (::) https://www.poeter.se/media/img/user/texts/2172296.jpg

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

| ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|

|__________________|

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

:······································:

:······································:

 

:······································:

 

:······································:

 

:······································:

 

:······································:

[µ] ____________________________________

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

____________

____________

 

•••••••••••••••••••

···························

————————

 

[––––––]

 

::::::::::::::::::::::::

•••••••••••••••••••

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

--------------------

 

___________

__________

 

__________

·························

Ω… OMEGA (unicode)

_________________             ___________

----------------------------------------------------------

 
Fri vers (Fri form) av farbror zwed
Läst 371 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2020-12-18 22:40Bookmark and Share


  farbror zwed
18 22 [^] är (data) info… sär skrivning (103/ /102) føre-com… mër. |||||||||||||||||||||||||||||||||||…
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[------------------------------------------]
(–:—:-----› 20201238.doc ‹-----:—:–)
:·····················································:
Mycket pynt är inte (101/ /102) fe21… så-21edes/////////////////////////////////
NOT finns i NOTARIUS — måhända inte (%) helt fe21… OKay ////////////////////////////så*
2020-12-30

  farbror zwed
Herr Notarius är frågande och inget fel med (100/ /100) det… førstås. Måhända är svaret format bok och förvisso (111/ /ae) är en [1] bok på gång. Eller… pg.
Term-
en TITEL TILLFØR TI = 8473 och 7:15 PM enligt datorn (JUST) Nu… Tid(en) den går. Språk-et [^] är som det är… emellertid (100/ /102) fort-
fara… n (110/ /100) d… e. // är INTE \\ førstås||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12-30

  Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Din (text-en) måste ha en titel....
Avser den uppmaningen av att det redan är en text titel och är det (en) enda detta avser, ?
isådanafall måste det röra sig om ovanstående text-titel, vilket då blir ngt obegripligt eftersom texten redan har en titel.
2020-12-30

  farbror zwed
Namn-et Nanna (97/ /102) fyll-er 1 (en) function… simpelt (:) nog. Wed enligt datorn (110/ /111) och moln-en är som de (101/ /ae) är. SMHI føre-
com… mër//////////////////////////////(Ë)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
________________________________
---------------------------------------------
(#) not wrong (103/ /115) således*

2020-12-30

  Nanna X
Tack för omnämnandet.
2020-12-19

  farbror zwed


________________________________
Och datering i formatet yyyymmdd är (således) INTE FEL//////////////////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2020-12-18

  farbror zwed
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
_____________________________
11:27 (em) — Tämlig-

en trött… Just Nu…

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


:·················································:

|---------------------------------------|

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

\___________________________/
-----------------------------------------
2020-12-18

  farbror zwed
Den här [^] Text-
en… in-
går
i fbzw garbage collection 2019-2020 och 2021____________________________ är 1 (1) an-
ty… dan||||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
:··················································:
2020-12-18

  farbror zwed
______________________________
OKay… farbrorn har 3400 publicerade texter (Just) Nu/////////////////////////
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯2020-12-18
  > Nästa text
< Föregående

farbror zwed
farbror zwed