Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Strindbergiana"


DYNGHERRARNES AVFÖRINGAR

Ågust:Dyngherrarnes avföringar
som kommo ifrån vissa tidnings-
murvlar,
äro tryckta på falska underlag.

Genade genom Gamla stan
till Bonnierhuset,
i avsikt förse Abbe ett tillägg
inför ny upplaga af "Det nya riket"
vars 1:a upplaga nedsablats,
af dyngherrarnes avföring,
och halvt kväfdes af latrinernas
odörer,
tillsammans med konungahuset
och Oscar II,
vars sistnämndes
avföringar i
dyngherrarnes maskeradbal,
alltnog framkalla kväljningar,
af alla tänkbara och otänkbara
uppkastningar.

Stanken sprida sig över hufvud-
staden,
att inte ett endaste fönster stå
på glänt.

Tidningsmurvlarnes fönster-
tittarsjuka, nyckelhålstirrande,
tjyvlyssnar-mani, ljugarbänks-
pladder och soptunneletande,
är huvudstadens nya under-
sökande journalistik,
vars projicerande fantasier av
offentliga lögner,
från krumma kretsars nepotism,
skyr dagsljus och sanningar,
av verklighetsunderlag,
som blottar deras inälvor,
och är en påle genom dess
stinkande dynghög,
som ju mer man röra vid
dess mera stinka.


*

Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 53 gånger
Publicerad 2020-12-27 23:43Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP