Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Budskapet

Ingen har skrivit budskapet, ingen har hittat på koden. Budskapet är inte skrivit med bläck eller trycksvärta utan med atomer som radats upp i en inriktad ordnad följd för att bilda DNA.

Trots sin mångomsusade höga ålder kan DNA-chefen inte göra så mycket på egen hand, eftersom han är kemisk impotent. Han leder kommandostrukturen i den moderna cellen med sina kodade instruktioner.

Han har en lång dagordning, men för att genomföra den måste DNA-chefen värva hjälp från proteinerna. RNA, hans kusin får därför göra allt hämtande och bärande och tala om för ribosomerna vilka proteiner de ska tillverka härnäst.

Proteinerna har en ren slavroll, men de är dom verkliga arbetarna. Ribosomerna är cellens proteinfabriker. I ribosomerna finns det ”parkeringsplatser” bland annat P-platsen och A-platsen.

P-platsen kan vi kalla för protein-platsen, här parkerar en tRNA-molekyl med det växande proteinet. Och A-platsen kan vi kalla för ”aminosyra-platsen”. Hit anländer tRNA-molekyler med aminosyra som ska kopplas på resten av proteinet.

Men DNA-chefen är en kemisk klåpare. Hans kusin-RNA är långt mer kraftfull. RNA är i själva verket mycket mångsidig och utför fler väsentliga uppgifter i cellen, uppgifter som ser ut som om de härrör från de tidigaste livsformerna.

Bland sina många funktioner har RNA-kusinen till uppgift att översätta och överföra instruktioner från DNA-chefen. Proteinerna tillverkas av komplicerade maskiner som kallas ribosomer enligt kodade instruktioner som erhålls från DNA-chefen via kusinen RNA.

Trots det är människan den mest ointelligenta molekylen på jorden! Gränsen mellan klokhet och galenskap går på ett ögonblick, vi passerar den på ingen tid alls! Vi tror oss behärska världen, att verkligheten är i vår oinskränkta makt.

Vi skapar liv, inbillar oss att vi är naturens mästare. En fullkomlighetens skapare som kullkastar de orubbliga lagarna. Trots det kan utgallringen av människor världen över få agera ostört i form av ett virus som lyckats ta över världen!

Och då kommer jag osökt in på Covid-19, som inte tar hänsyn till människors lika värde. Man kan säga att virus är bedrägliga parasiter som är på gränsen till vad man kan definieras som liv. De är biologiska organismer som kan ha antingen RNA eller DNA.

Virus har ingen egen ämnesomsättning och kan inte förflytta sig för egen maskin. Viruset utnyttjar helt enkelt andra levande cellers ämnesomsättning för att föröka och förflytta sig.

Förutom Corona så sprids ytterligare ett virus världen över. Det är Infodemin i form av lögner, skuldbeläggande, tillit och samarbetsförmåga mellan världens länder.

Och när vi kyligt iakttagande och utan några grumliga bottensatser rör upp vårt inre, då upphör vi att vara människor. Vi kör över varandra, om vi misslyckas stiger vi ur bilen och hittar en stor tung sten och bemödar oss med att döda.

Det närmaste Gud en människa kan komma, vad annat kan hon göra i en värld som denna? Man kunde ju trott att hon skulle ha tagit mer vid sig. Gud förbarma dig över oss, vi är inte kloka som kör över varandra utan att visa en min!
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Connie
Läst 408 gånger och applåderad av 13 personer
Publicerad 2020-12-28 09:36Bookmark and Share


  ResenärGenomLivet
Det var mycket att tänka på här...intressanta tankar...
2020-12-30

  Koloristen
Yttersta tidens budskap.
2020-12-29

    Sefarge VIP
Intressant viktigt budskap
Det kemiska styr på sitt sätt
Människan på sitt sätt invecklade
i varandras ut/avveckling?


2020-12-29

    Elisabeth Nilsson VIP
Intressanta och tankeväckande ord och meningar om människans tillkortakommanden i mångt och mycket. Att skuldbelägga andra för att fria sig själv, är ingen ovanlighet i alla samhällen.
2020-12-28

  Larz Gustafsson VIP
Utan Jesus skulle vi överhuvudtaget inte existera.
Det är absurt och barockt att tro att en så avancerad varelse som människan har kommit till genom att fiskar klev upp på land.
2020-12-28

  angela Täubert fd Jansson VIP
Beklämmande läsning men ack så sann.
Tack för din uppriktighet, vi har verkligen upphört att vara människor och kör över varandra.
2020-12-28

  Solstrale VIP
En mycket spännande text, inledningen med förvecklingen som vecklar ut sig, till det människa är, utan koder att hantera sina liv, till trots utveckling, utbildning... Men vi ser "hjälplöshetsmekanismen" i detta, din text vittnar om, tillika "lat och bekväm", "kortaste vägen", "infiltrationen", då tänker jag som så är vi ett virost membran, dvs ett virus värddjur endast, och blir konfiskerade på vårt omdöme, tillika insikt om att pga covid-19 styr oss att just blanda oss med varandra, dvs gå emot restriktionerna, är vi med detta beviset för, pilla näsan, ögat, nysa rätt ut etc stå nära varandra, inte anpassa oss efter restriktionerna, konspirationsteorier etc etc då är det nog så att viruset vill få folket att samlas i stora grupper för att överföra sin avkomma. I våld på covid-19 mer än i våldet på beteendet köra över, men covid-19 skruvar upp "köra-över-mentaliteten" till maxnivån... Kanske?
2020-12-28
  > Nästa text
< Föregående

Connie
Connie