Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
ur Uddafierade Skrifter Essäer och Brev del IV


En etymologisk betraktelse om poesi

Etymologiskt är ordet poesi långt ifrån härlett från det antika Grekland och ordet poiesis. Poesi är ett försvenskat ord av det grekiska ordet poiesis som betyder diktning, skaldekonst, produktion, komposition från det grekiska ordet poieo som betyder att göra, frambringa, skapa. Ordet Lyrik härstammar från ordet lyra för att mycket av poesin i det antika Grekland frambringades tror man reciterandes till instrumentet lyra. Från det grekiska ordet melon eller epon som betyder sånger eller episka dikter. Ordet dikta är närbesläktat med det isländska ordet yrkja som betyder komponera. Ordet dikta på svenska från latinets dictare  som betyder författa, uttänka. Man kan tänka sig att ordet poesi är etymologiskt besläktat med orden dikta och lyrik genom att skapa frambringa arbeta fram en uttänkt lyrisk sång reciterad. Sen har poesin förändrats med tiden och utvecklats och många andra genrer inom poesins verskonst har bildats. För övrigt vill jag rekommendera inlägget Poesi i Wikipedia som beskriver en definition av ordet.

 

Taleptox Skrev

Den 20210112

<+>
Prosa av Taleptox VIP
Läst 26 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-01-12 07:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Taleptox
Taleptox VIP