Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
I denna text reflekterar jag över begreppet "historia". Texten är inte klar men publicerar den igen när jag har nya paragrafer.


Historia

En möjlig definition av begreppet "historia" är
att den i varje givet ögonblick manifesterar sig konkret, blir till, men att den först i dåtid, sekunderna, minuterna efter jag avslutat
denna mening, kan ses och reflekteras över
som en specifik händelse integrerad i ett visst skeende; om och när nya fakta tillkommer
revideras också dessa sammanhang.
Övriga genrer av Olof Lagerhorn VIP
Läst 33 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2021-01-18 17:10Bookmark and Share


  Eva Solstrale VIP
Klart att så ÄR historia... Rent konkret, i nuet skapar skalden sin dikt, när den är skriven då är den redan historia, fokuset i historia ligger på det gjorda, men framtidshistoria finns som begrepp med,,, återkommer vid din redigering...
2021-01-18

  Marita Ohlquist VIP
I de flesta sammanhang tillkommer nya fakta och det som var skrivet förändras allt eftersom!
2021-01-18
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP