Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Litterära brottstycken" (535)


PESTENS FLANÖR

Den dödliga sommaren 1636 då
England hemsöktes av pesten
och folk dog som flugor,
insåg de som ännu levde lämna
vittnesbörd om förlåtelse för
sina synder i hopp om att bli be-
nådade ifrån Guds straff,
som många ansåg pesten var,
och lät sig även avge sitt testa-
mente som sista vilja,
men som det dock på grund av
pesten var brist på villiga och
seriösa notarier,
blev skriftställaren Ralph Taylor
(1611-1669) som kommen från
ingenstans, men med påtagliga
kunskaper och mod,
stadsfäst som Notarius publicus
att föra noteringar om de pest-
drabbades sista vilja,
och som synes själv vara immun
och orädd för att smittas av de
sjuka, skrev han varje dag ner de
drabbades vittnesbörd och testa-
menten där de mest utsatta var
de fattiga skyddslösa i betraktelse
persona non grata.

Pesten var i varje fall rättvis och
drabbade både fattig som rik där
varken Gud eller mammon kunde
råda bot.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 47 gånger
Publicerad 2021-01-20 21:51Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP