Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Eller med välbefinnande på minfält.


Främmelsesklausul

 

ODONTOLOGI är Inte samma sak som ONTOLOGI fast vi behöver båda som existentiellt livsvillkor.

Den ontologiska säkerheten som hotas av den antropogena klimatförändringen som Greta kan stödja för fakta är att afrikanska pelargonskott aldrig slösar bort tid att förgrena sig. I januari. I Sverige, så det finns hopp. att även utan en specifik individsinnets ögon ser på världen.

 

 Framväxten av det moderna samhället och dess teknologiska, organisatoriska och sociala komplexitet följer nya typer av risker och kriser. Det kan vara vardagsnära och personliga risker så som olyckor eller andra negativa händelser i den omedelbara närheten. Det kan också vara större risker och kriser som påverkar samhället så som strömavbrott eller på global nivå så som konflikter eller klimatförändringar. 

 

Forskare och samhällsteoretiker menar att den tid vi lever i präglas av individualism, strävan efter självbestämmande och självförverkligande andra säger problematiserar detta och menar att individualismen inte bara befriar utan också? lägger ett orimligt ansvar på? individen att forma sitt eget liv.

Känsla av att känna sig verklig som person.

Psykisk hälsa och naiv tillit är primär ontologisk trygghet 

Men får alla vara med? Den största gemensamma nämnaren för digitalt i vårt digitaliserade samhälle.

-Sverige anses vara en förebild när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati, frihet och jämlikhet. Trots det visar undersökningar att mäns våld mot kvinnor är mycket omfattande och våld i nära relationer är mycket vanligt.

Forskning visar att kvinnor som utsatts för långvarigt våld av sin partner ofta får en negativ självbild och blir socialt isolerade vilket bidrar till att de är svårt att hitta fotfästet i tillvaron efter att de brutit upp från misshandelsrelationen.

 

Att bli människa - om övervinnandet av oidipuskomplexet och etablerandet av det själsliga livets fundament",

hm…Upprepning är ett sätt att stanna i den enda värld vi känner.

maktlöshet, försämring av ontologisk trygghet, relationsavbrott, skam av skuldkänslan och, försvagningen av minnet, glömska och koncentrationsförmåga, ångest och rädslan och känslan av meningslöshet gör att vi skapar rutiner

 

Genom rutiner och reflexivt tänkande skapar vi ordning i vår yttre värld och genom att planera stoppar vi det oförutsägbara   

 

Den ontologiska tryggheten är en känsla av att människor och ting är pålitliga. Ontologisk säkerhet, ett sätt att se på säkerhet och identitet i världspolitiken läran om det varande.

Och i tider av oro skaffar vi oss ”Stockholm syndrom ”och söker sig människor till en sorts ontologisk trygghet och går från lantbrukarlivet som kräver fasta rutiner, vilket innebär en känsla av att kunna lita på omgivningen och ett sätt att hantera olika hot och faror ontologisk trygghet, identitet och identitetsskapande, etnicitet och kultur, socialisation, strukturering med sociala handlingar samt medvetandet med jaget och rollövertagandet.

Ontologi kan betraktas som en synonym till metafysik, men det har inte samma belastning som ordet metafysik. Olika ontologiska uppfattningar är materialism, spiritualism, dualism, idealism, realism, objektivism, subjektivism, kontextuellas och relativism.

Den ontologiska tryggheten utgör ett skydd mot existentiell ångest, via rutiner. Att vara ontologisk säker innebär en känsla av att man har svaren på de existentiella frågorna.

 Ångesten grundar sig i en rädsla för livet och alla dess oklarheter. Det är först när rutinerna bryts som man uppmärksammar dem, vilket leder till …Att vara i lidande uttrycks genom förtvivlan, genom strävan efter kontroll och genom en känsla av att bara vara en åskådare. oförmögna att påverka situationen. Att lida uttrycks i förlust av tro, förlust av hopp och i tacksamhet trots lidande.

Integration handlar om att en invandrare blir delaktig i det nya samhället sak som europiska skolor eliminerar ämne som geografi och historia och introducerar dubbla timar i veckan för socialvetenskap i elementär skola….

 

Ontologisk otrygghet Utan hem gick man förlorad i ett icke-vara, i overklighet. Typ 9–11

Hemmet är alltings måttstock - utifrån hemmet kan verkligheten benämnas, sorteras och värderas;
Fri vers (Prosapoesi) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 41 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-01-24 08:47Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP