Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Helande budskap i glädje,frid,fred-kärlek är allt som är!Tack! Övriga samtal är samlade i boken ovan som finns på ”min sida”. Tack!


******* STJÄRNLJUS från Plejaderna 19


Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.
Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!


I nu vill vi lyfta upp kärleken!

Vi ser eder strida för kärleken i sökandet efter gemenskap.
Vi ser mången av eder knyta band med fasta knutar.
Vi ser mången av eder kämpa för kärleken.
Vi ser besvikelse, förtvivlan och sorg.
Vi ser kärleken omvandlas till hat.

Vi ser förvanskningen av kärlekens rena klara essens.

Vi ser ensamhet i polaritet till gemenskap.

Vi ser ensamhet som i separation.

Vi säger eder detta:-”Denna eder ensamhet är en illusion skapad av trosföreställningar och tankesystem vars grund är byggd på rädsla.

Vi ber eder reflektera över denna symboliska bild av grund val i rädsla.

Vi frågar eder-Är det möjligt att bygga ja skapa en fast grund i balans i och ur rädsla?

Ur vårt perspektiv ser vi grunden skapad ur rädsla som ett ”gungfly” där människan gör allt för att hålla balansen helt utan rötter.

Detta edert ”gungfly” av gammalt -flyter på vatten. Vatten som i edert inre bär undermedvetet.Känslominnen skapar vågrörelser av olika styrka i edert inre. Tsunamis av magnitud är resultat när ni sparat, samlat och kvävt det ni i sanning är.

Ur vårt perspektiv är svaret ett nej på vår fråga. Rädslan bygger inga grunder men duger länge till att bygga murar av.

Vi väljer här att ställa frågan:-” Är det möjligt att nå upplevelsen av trygghet i gemenskap inbyggd bakom murar?”

Vi ser lidandet bakom. Vi vet och känner eder hjärtesorg och vi gråter med eder.

Våra tårar bär i kraften förlösning, våra tårar är fria i kärlekens renaste yttersta essens.
I medkänslans famn är det för eder möjligt att gråta ut. Gråt!

När ni upplever överfullt så gråt ut, skrik ut, slå ut, släpp ut ja befria er från rädslans makt.

Tillåt allt komma ut. UT!

Vi säger eder detta:-”Människan har förväxlat kraft med makt. Makt över andra är förvanskad kraft. Se denna vår sanning och andas in den, andas ut den. Lev denna vår sanning, tänk den och tänj den så vänder ni åter till er egen kraft.

Kraften som i sanning är medkänsla.

Detta är en pusselbit till upplevelsen av splittring, separation och sorg.

Rädsla skapar beroende och begär efter förväntade resultat. I takt med att osäkerheten växer knyter ni än hårdare band ofta ända tills allt brister.
Ser ni bilden?

Kärlekens yttersta i sanning medkänsla kräver ingen motprestation.

Tänd ett ljus för det hjärta ni var och en bär. Tillåt eder släppa tvingande band!Vi tackar för nu och för edert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus


Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!Tacksamhet

AiA Maria den fria
Fri vers (Fri form) av AiA Maria den fria VIP
Läst 108 gånger och applåderad av 13 personer
Publicerad 2021-02-12 00:22Bookmark and Share


  Pilträd VIP
<3
2021-02-15

  Marita Ohlquist VIP
Bra och tankeväckande om kärlek och rädsla!
Mitt ljus är tänt.
2021-02-12

    Audit
OK. Tack för det! Jävligt upplysande för oss som ha haft släktingar "försvunna" till er och andra sekter. Det mesta ni säger är ok, men tillsammas är det bara shite, shite shite... (enlingt min mening)
2021-02-12
  > Nästa text
< Föregående

AiA Maria den fria
AiA Maria den fria VIP