Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Ord är ofarligt farliga

När den acceptabla åsiktsramen försmalas till en glipa.
Så är det ett tydligt tecken på en ökad intolerans för det fria ordet.
När man skambelägger och systematiskt tystar sina meningsmotståndare för deras argument, kommentarer och åsikter då förlorar man en pelare i demokratins struktur.
Om man inte tillåts att ärligt få framföra budskap, kritik eller synpunkter då har yttrandets frihet blivit fängslad och dömd som brottsligt.
Om man inte får möjlighet att debattera och diskutera öppet med sina medmänniskor så har dialogen blivit infekterad av en giftig världssyn som ofta rättfärdigar censur med stöd av sin egen ideologiska retorik.
När bara en sida accepteras som moraliskt "rätt" och man demoniserar andras livsskådning då per automatik försvårar man utbytet av idéer, förslag och frågor. Man förhindrar individen dess chans till att ohämmat kunna ifrågasätta och på så sätt utveckla sitt eget perspektiv.
Även om man inte håller med sina meningsmotståndare så är det aldrig en lösning att frånta deras röst från att bli hörd.
För är man dåraktig nog att försöka genomföra en sådan handling antingen med stöd av lagändring eller förvrängning av kollektivets perception så förändrar det inte någonting i det långa loppet.
Istället förstärker man sin motståndares egen övertygelse.
Om ens mål är att nå ut och påverka de som man upplever har en destruktiv och negativ uppfattning om samhället och dess människor så är det bättre att ge dem utrymme att få testa sig själva.
Ingen individ skulle vilja förändra sin syn om de kände att de var tvingade till det av andra.
Låt därför ordet frodas i allas tunga och om du ogillar det som sägs minns då detta: om bara du tillägs privilegiet att få uttrycka vad säger det om dig?
Övriga genrer av Eros Elton VIP
Läst 56 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-02-12 04:27Bookmark and Share


  Staffan Nilsson VIP

Jag läser det här som en skrift om att förnuftig argumentation segrar; för vi tror på förnuft, och är förnuftiga.
Jag håller med om det här, som jag tror att du menar.
Men - de som talar om våldsamma islam, urspårade invandringspolitiken, osv, skiter i förnuft!
Hur argumentera med dem?
De skiter i argument! De skrattar åt oss som tror att de vill diskutera.
De vill bara ha sagt: Fuck svartskallar!

När en stat som Polen åtalar forskare som säger sanningen om polackers medlöperi vid Hitlers invasion av landet, då är det kris! Inte bara för Polen och EU utan för var och en av oss som värnar om integritet och sanning.
Hitler kunde inte ha erövrat Polen, Danmark, Norge, Belgien, Holland, Frankrike, Finland ... utan medlöpare, quislingar.
Hur många länder har gjort upp med sitt förflutna?

Det vi kan göra är att ge förnuftiga kommentarer och argument som kan hjälpa dem som liksom du avskyr hatarnas hyckleri.

Men mot hat duger inte förnuft?

2021-02-13

  Madrugador
Bra reflektion och skön titel.
2021-02-12

  Ulf Carlsson VIP
Fint skriven text med bra rubrik som det går lätt att sympatisera med! Men vad är "kollektivets perception"?
2021-02-12
  > Nästa text
< Föregående

Eros Elton
Eros Elton VIP