Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
uttråkad (OBS inget som representerar mina egna åsikter, bara ett försök att skriva ålderdomligt utifrån en annan tids attityder)


Brefv från Det Allmänna SkriftställarverketVi beklagar å det djupaste men vi nödgas härmed avskeda er från eder tjänst vid det allmänna skriftställarverket, era texter äro för esoteriska och ligga icke i linje med tidsandan och de allmänna medvetandeströmmarna. vår rekommendation är att ni anpassar er ovillkorligen och fattar pennan med en ödmjukare, och mer jordnära attityd om ni önskar fortsätta eder bana som skriftställare i allmän regi. folksjälen äro icke av finsmakande natur och önskar icke förvärva några nya själsliga perspektiv och livsåskådningar, det rörliga intellektets gyllene kalejdoskop i vilka världarnas skepnader och konturer omvandlas i det oändliga äro i deras ögon blott något förvirrande och märkvärdigt. ni bör i eran skriftställarverksamhet söka nya vägar som bättre ligga i allmänhetens intressen, att skrifva deckarlitteratur eller poesi som läses ur blott en enda lins utan några dimmor eller tvivel som får läsaren att känna sig mindre vetande.
jag önskar er lycka och välgång i fortsättningen och att muserna visar sig barmhärtiga och icke underlåter att visa eder nåd när stunden kräver. Med vänliga hälsningar - Det Allmänna Skriftställarverket

Prosa av Androiden VIP
Läst 78 gånger
Publicerad 2021-02-20 15:54Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Androiden
Androiden VIP