Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
ur Uddafierade Skrifter - Essäer och Brev del IV


Om att alltid behöva ha rätt - kåseri

Allt jag skriver och säger behöver inte vara rätt. Jag kan ha fel också. Bedömningar sker i den andres perspektiv. Det kan finnas de som anser att jag gjort fel. Samt en och annan som anser att jag har rätt. I vår tid har begreppet rättshaverist blivit något en del människor tar avstånd ifrån och vänder ryggen som något negativt. Samtidigt är vi i allmänt medvetande anmodade att göra rätt och törsta efter rättfärdighet. Vad är då en rättshaverist? Enligt encyklopedi Wikipedia är rättshaverist en människa som alltid måste ha rätt och som inte kan medge sina fel eller att ha haft fel. En kvinna kallade mig rättshaverist i en skrivelse en gång för 9 år sedan. Hon hade fel i sin bedömning. Men jag har med ökad ålder kommit till den självinsikten och självrannsakan att jag är inte en rättshaverist. En rättshaverist som havererar rättfärdighet och gör människor ställda till svars för sina rättigheter. Finns det verkligen rättshaverister i verkligheten i dagens upplysta och medvetna värld? Eller är det ett inbillningsfenomen som är felaktigt hos bedömare? En man frågade mig en gång för många år sedan om ”Tycker inte du att du har gjort fel?” Och jag tror att jag inte besvarade hans fråga den gången. Men jag kan mycket väl ha gjort fel tidigare i livet, men jag har försökt att göra rätt, men mina minnen av mitt förflutna sviker mig ibland, som det kan bli för människor som blivit något äldre och åldrats. Och vad menar vi med att ha rätt och göra fel? Är det moraliskt eller sanningsmässigt vi menar? Eller finns det ett annat sätt som är knutet till regler och lagar när vi pratar om att ha rätt respektive göra fel? Något av det svåraste som finns för äldre människor är att bli ställd till svars för det förflutna för sånt som de blir anklagade för att ha gjort i t.ex. sin ungdom. När åren gått och det skett ständiga förändringar med skillnader på då och nu. Generellt sett våndas en del äldre människor ofta för att bli anklagade för sånt som de glömt bort som de anses ha gjort i det förflutna. Det finns något som är på modet i vår tid och det är att bli arg på och ställa äldre människor med anklagelser till svars för rådande förhållanden och det som händer. Det sker en sammanblandning mellan olika tider och rum. Särskilt bland yngre som ännu ej upptäckt sin egen del i det som händer. Det är på modet i vår tid bland en del att ägna sig åt felsökande i andra än oss själva och att hitta fel i det som händer och hur vi uppfattar vår tid. Detta bokföringsfelsökande är ytterst av onyanserad sort och tar inte hänsyn till att vår verklighet är mångtydig och komplex. Men jag kan ha fel i mina påståenden och resonemang i denna text med anledning av att verkligheten är mångtydig och ytterst komplex, och du käre läsare kan med din rätt och dina rättigheter och din fria vilja tycka annorlunda.  

 

Taleptox Skrev

Den 20210305

<+>
Övriga genrer (Kåseri) av Taleptox VIP
Läst 17 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-03-05 08:48Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Taleptox
Taleptox VIP