Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
ur Uddafierade Skrifter - Essäer och Brev del IV


Livet för en bevislös människa - Kåseri

En filosofisk betraktelse. Hur gestaltar sig livet för en bevislös människa? Det är mycket som är svårt. Och relationer och bedömningar är inte helt enkla. Förhållanden är så komplexa och mångtydiga att man drar sig för att göra bedömning och anmäla. Det är en risk i att anmäla utan konkreta bevis. Man kan till och med bli anmäld för att man gör en anmälan!? Och anmäld för att man avstår från att anmäla!? En bevislös och maktlös människa har det svårt och är utsatt. Är det då så enkelt för en människa med befogenheter och maktmöjligheter? En uppsjö av lagar och regler och lagparagrafer och känslan av att leva utanför och bortom lagen. Motsägelsefullhet bland lagar. Mångtydighet exemplifierad. 10 Guds budord. Ett lands olika lagar. I ett internationellt perspektiv olika länders lagar. Organisationers enskilda regler och lagar. Jag tänker på Franz Kafkas roman Processen från 1925. Och den komplexitet den boken förmedlar. Olika sorters regler i ett mångtydigt scenario. Uppdelning i olika sorters regler med olika ursprung. Religiösa regler. En nations lagar. Och så vidare. Vem klarar av att vara rättfärdig och göra rätt utan att samtidigt också göra fel i något annat avseende?  Går det att i dagens tid och värld att vara en rättshaverist som alltid behöver ha rätt? Utan att också samtidigt riskera att göra fel? En man sa åt oss i ett personalrum på ett jobb jag var på en gång att det är ”ett förutsättningslöst ifrågasättande av förutsättningarna”. Om man anammar en sådan doktrin – går det att uttala sig om något ens utan att ha fel? Och vilket sorts fel pratar vi om? Moraliskt, etiskt, sanningsmässigt, lagmässigt etc.? Man kan bara försöka att göra rätt. Finns det då inte någon som anser att det också är fel att försöka göra rätt? En människa kanske påstår om en i ett medfött perspektiv annan människa att den är ond och har gjort fel och att detta är medfött fast den tycker sig ha gjort rätt? Om vi inte väljer vilka eller var vi föds till kan då ondska, fel och brister vara medfödda? Är det så att det som blir bedömt som goda respektive onda gärningar handlar om ett moraliskt ställningstagande och vad vi väljer som vuxna myndiga människor att göra? Går det att göra fel genom att göra en felaktig bedömning? Jag har blivit kallad både god, ond, snäll, elak, smart, dum, stor, liten, ingen, någon, oskyldig, skyldig, och så vidare - samtliga dessa egenskaper och bedömningar jag inte valt själv att benämna mig med. Jag har ett namn och en yrkestitel som jag heter. Trots att de flesta vuxna människor vet en massa och har en massa kompetenser och kunskaper har samtliga dessa som tilldelat mig bedömningar och egenskaper varit snabba, jag skulle vilja påstå förhastade, med att oberoende av varandra peka ut mig med mångtydiga och motsägande omdömen. Varifrån kommer detta behov av att göra bedömningar? Har det enbart med rädsla och en bekymmersfull inställning att göra? Vi lever i en komplex och mångtydig värld. En man påstod i en essä att det är lite väl heroiskt att behöva leva helt ensamen inför en mångtydig värld. Men de som blir kallade hjältar av andra eller kallar sig själva hjältar är inte så ensamma som de vid en första anblick kan tyckas vara. De har haft en annan människa som gjort en bedömning av att de är hjältar. Om det nu finns några hjältar kvar i den tid som är nu? Finns det inga bevis hittar människor på bevis och sanningar för att kunna göra bedömningar, utöva makt och fatta beslut. Ingen människa är helt och hållet ensamen i realiteten. Vi är var och en av oss här i denna värld. Till och med de som blir bedömda som att vara frånvarande.

 

Taleptox Skrev

Den 20210311

<+>
Övriga genrer (Kåseri) av Taleptox VIP
Läst 13 gånger
Publicerad 2021-03-11 10:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Taleptox
Taleptox VIP