Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Freudianismens arvsynd"


FREUDIANISMENS ARVSYND VIII

Freud är på så många olika sätt över-
tolkad där blivande psykoanalytikers
sökande i både Freuds och Ljungs
teoretiska skrifter endast stannar vid
deras egna iakttagelser och analyser,
vilket mer belyser dem själva än någ-
on av deras klienter.

Den psykiatriska terminologins härs-
karteknik av misstänkliggörande
retorik, har väl mer utvecklats till ett
politiskt verktyg att söka särskilja de
"tämjda" intellekten ifrån de "otämjda"
så vad dessa civiliserade Mengeledok-
torer anser om ociviliserade vildar i
jämförelse med civiliserade är ganska
uppenbart där den oempatiska neofobin
inför andra kulturfolk avseende i det
som betraktas normalt och onormalt
i jämförelse med naturligt och onatur-
ligt är lika kontradiktoriskt ambivalent.

-Instämmer med tillägg av att tron på
människans utveckling är ett hopp om
att hon ska bättra sig,
men som till synes är oföränderligt
densamma.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 21 gånger
Publicerad 2021-04-04 17:54Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP