Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Freudianismens arvsynd"


FREUDIANISMENS ARVSYND IX

Den bmotsägelsefulle Freud anger i sin
skrift"Tre bidrag till sexualiteten" (1905)
att hans teori om barnsexualiteten stod
i rakt motsatt riktning till btidigare upp-
fattning av sexualdriften, vilken enligt
denna betraktade barn som sexuellt
oskyldiga individer,fria från den demon
som bstyr den vuxnes drifter, samt att
sexuell aktivitet hos barn betraktades
som degenerering och tidig depravering.

Freud talar här om den syn som rådande
under 1800-talet samt den senare delen
av 1700-talet där det bland medeltidens
kristna betonade att barn var oskyldiga
och utan sexuell medvetenhet och där-
med utan förmågan att känna lust och
smärta.

I själva verket gav Freud nytt liv till den
syn på barn som florerat från nantiken
ända in på 1700-talet där det i antikens
Rom fanns särskilda pojkbordeller där
Suetonius beskriver hur Tiberius I lärde
små barn hur de skulle ägna sig åt bsex-
uella lekar med honom i badet, Heroard
Ludwig XIII :s läkare beskriver ingående
hur den lille kronprinsen kläddes av och
lades till sängs med kungen, drottningen
eller båda samt med olika tjänare,
jo ! jo ! det finns mycket i mänsklighet-
ens historia som gömts under täcken
bakom de finaste fasaderna
och gör så fortfarande.

Freud var av denna uppfattning att
sexualfunktionen finns med i varje
individs psykologiska och biologiska
utrustning redan vid livets " AB OVO "
och under loppet av de första
sex åren koncentreras således
den sexuella energin " Libidon "
till i tur och ordning oral, anal och
genital kroppszon vars centrum
för barnets lustupplevelser genereras
till pubertalstadie.

Freud var tydligen en socialiserings-
psykolog där han sökte kanalisera
de sexuella impulserna.

I sin skrift fr 1905 betonas att
den passiva impulsen till grymhet
eller masochism
som har ursprung i den geniala kropps-
zonen kräva att föräldrar bör avstå från
fysisk bestraffning, för att barnets libido
inte ska bli stört i sin naturliga utveckling.

Freud såg alltså sexualiteten som en källa
till optimal utveckling som om denna
hämmas åstadkommer negativa följdverk-
ningar hos den vuxne.

Sammanfattningsvis menar han att vuxna
som förnekar och förtränger
en naturlig utveckling hos barn
och ger det skamkänslor,
fostrar in det med en destruktiv livskvalité.

-Ja du, efter att läst vissa avsnitt ur
Freuds sexualteoretiska arbeten
skulle man nästan kunna tro att
människorna är Pederaster
men att de flesta inte är medvetna
om det.

Undra hur världen skulle bli om det vore
ett krav för blivande föräldrar läsa Freud
för att få lämplighetsintyg som förälder.

-Precis som om det inte räckte med arv-
synden.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 19 gånger
Publicerad 2021-04-04 18:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP