Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© "Freudianismens arvsynd"


FREUDIANISMENS ARVSYND XIV

Du nämnde tidigare något om
att Freud själv verkar mer in-
tressant än någon av hans kli-
enter.

-Den som intresserar sig för hur
andra människor upplever sig
själva och världen söker i jäm-
förståelse med andra förstå sig
själv och att Freud hade mänsk-
liga problem är uppenbart,
Aspergare och kokainist med
invecklat sexliv, jojo ! där finns
material för en hel världskong-
ress i psykiatrisk forskning,
och Freudforskningen har fort-
satt under 2000-talet, i tron att
förstår man sig på Freud förstår
man också mänskligheten vilket
isåfall bara skulle göra den mer
invecklad än den i själva verket
är.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 24 gånger
Publicerad 2021-04-05 18:29Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP