Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


~SEMANTISK ETYMOLOGI~

I hårddiskarnas genbanker återfinns
lagrad information inristad i laser-
skrift om det förflutna som männi-
skans öden är besläktad med varan-
dras urbilder i naturens genererande
kretsgång däri reinkarnationers meta-
morfoser genererar hennes urbilder,
kota mot kota,den gamla apan igen!

I den semantiska etymologin utbreder
etniciteter sina vällust och stridsvrål
där idiomen inte är framåtskridande
utan en kriminalantropologisk upp-
läggning däri historien är sig lik i poli-
tik och religion som hur vi än skrävlar
om moral och etik, är var man och
kvinna sig lik i lust och nöd i det att
vara i denna värld är i vart fall att
vara slav eller tjuv, offer eller bödel
eller alltihop på en gång däri moralen
är den försakelsegrund på det all lust
och nöd vilar där konsten vara som en
människa är helt enkelt vara naturlig
men med risk föreliggande av att bli
ett djur.

Djur verkar föra en bekymmerslös till-
varo utan allt det som utmärker männ-
iskors liv,och miljoner års genereringar
verifierar mänsklighetens utvecklings-
historik vars dysplasi utgör den infek-
tion av mänskliga egenheter av vilka
hennes problematik särskiljer sig ifrån
djuren som talar sitt naturliga språk,
där exaltationen djur känna genom
autonoma impulser är förprogrammer-
ad av naturen där naturarternas kon-
geniala rasism och egoism aldrig kan
tämjas, som den är lika stark som köns-
drift utgör otäck existentiell sanning av
överlevnadsvillkor som den starke över-
lever och allt återgå i en reinkarnations-
kedja utan mål och mening i det att
kretsloppet återupprepning i naturen
repriserar samma misstag och lär aldrig
något nytt och utvecklande medan den
cykliska degenereringens metamorfoser
vars eugeniska fyllogen utgör fundamen-
tal anabolisk acculturation av homo sap-
iens centralisering i enlighet med dess
kroassering vilket medger det enda goda
av sådan urartning att rasismen till slut
saknar motivation och därmed dör ut.
*
Prosa av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 17 gånger
Publicerad 2021-04-06 22:23Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP