Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Musik

Att lära sig traktera ett instrument
ställer krav på vilja och talang.
Man vill behärska rytm och klang
för att på så sätt kunna bli kompetent.

Instrumentet är ett verktyg som lyder
handlaget hos den som trakterar.
Men om den förmågan fallerar
uppstår musikaliska plattityder.

Munspel eller trumpet, flygel eller flöjt.
Toner som skapar harmonier
praktiseras för melodier.
Att lyssna kan bli lustfyllt eller missnöjt.

Notbunden eller helt improviserad
flödar musik av olika sort.
Klassiskt eller jazz, långt eller kort,
skapar stimulans, harmoniskt kreerad.

Rösten är kroppens inbyggda instrument,
stämbandens ljudande vibration.
Sången har en särpräglad funktion,
i förening med text, en klangfylld accent.

Alla har inte förmågan att med röst
eller på annat sätt prestera
toner som vill oss stimulera.
Men vi kan alla ha musiken till tröst.
Bunden vers (Rim) av Nils-Ivar Lindström VIP
Läst 3 gånger
Publicerad 2021-04-08 09:34Bookmark and Share


  Ulf Carlsson VIP
Gäller också det kreativa skrivandet - inte minst poesin!
2021-04-08
  > Nästa text
< Föregående

Nils-Ivar Lindström VIP