Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Att lyssna, lära och kunna följa andras råd är väsentligt för framgång men bara så länge vi gör det utifrån att vi själva väljer att göra så och inte för att vi påtvingas det ...


Jag begär inte att du lever ...

... som du lär

Men det minsta jag
av mig själv begär
är att jag åtminstone
försöker att ha
ambitionen
till att leva som jag lär ...

... men att jag så ock har
förmågan kvar
att utifrån den
aktuella situationen
anpassa mina strategier
efter hur verkligheten
förhåller sig
och ej
försöker hålla fast
vid det som ej fungerar
utifrån förhoppningen
att situationen är 
den samma
som jag en gång i tiden
mig från början lärt ...

Du uttrycker irritation
över hur jag stundom
kan vara så flexibel
och ej någonsin
agerar på samma sätt och vis
från en situation
till en annan

Det gör dig
rent ut sagt
förbannad

Men det är helt okey
för mig
att du så blir
Det förändrar dock ej
hur jag väljer att leva mitt liv

Men det jag vill säga till dig är
att om du ej kan acceptera
hur jag valt att vara och så ock är
bör du nog fundera över
att antingen se hur du själv
kan förändra ditt sätt
att se på och förhålla dig till  mig

Eller så får du välja att fortsätta gå
den väg du valt att gå utan mig

Ty den enda du kan förändra
i grunden 
är kort och gott ...

... blott bara dig själv ...

... Eftersom jag ej till dig
på något som helst tvingande sätt
är bunden ...

... men så ock ej 
heller ens 
vare sig vill 
eller kan förändra 
dig eller ditt sätt att förhålla dig till mig

Det kanske inte innebär 
att jag alltid väljer att min egen väg gå
så snart jag känner att du 
väljer att inte ens försöka förstå
vare sig mina strategier
för den aktuella situationen
i största allmänhet
eller mina motiv
för hur jag väljer att leva mitt liv
och hur jag relaterar till relationen
till dig och hur du förhåller dig till mig
i synnerhet

Inte utan att först verkligen försöka förstå
hur och varför du relaterar och förhåller dig 
till den aktuella situationen
för att kunna se andra möjligheter
för att få dig att välja att följa med

- Men det kan då också leda till att jag 
väljer en helt annan väg 
om jag ser att jag missat någonting
som du redan sett
utifrån ditt sätt att se på saken

Och om det visar sig att jag har fel
ger jag dig då gärna rätt

Men jag tar även till mig den erfarenhet
jag genom den uppkomna situationen
och de slutsatser du mig delger
kring det som har skett
men fortjämt så ock  händer och sker

Likväl blir denna erfarenhet
ytterligare ett verktyg i min
mentala verktygslåda
vilket jag i framtiden 
skulle kunna men ej behöver
välja att använda
i framtida liknande situationer

Kanske jag borde bli mer förutsägbar i mitt liv
men om jag så kunde och valde att bli
vore jag ej längre den mig 
som är så underbart innerligt mycket bara jag

Jag tycker faktiskt om den jag är i grunden
och vet att det finns rätt många fler som också
tycker om mig för den jag är 

trots att eller kanske just därför

att jag väljer att försöka 
ha ambitionen
till att leva som jag lär ...

... istället för att
låsa fast mig vid 
förutbestämda och inlärda
strategier och lösningsalternativ ...

Men det är hur jag väljer
att leva mitt liv ...

Du har samma rätt att välja hur
du vill välja att leva ditt ...

... så länge du inte försöker
påtvinga mig att välja 
detsamma som dig ... 

 

 

 

 

_________________________________

Tidigare publicerad här i augusti 2012
Idag 2021 känner jag att innebörd och mening
i detta flöde ännu saknar bäst före datum ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 48 gånger och applåderad av 8 personer
Publicerad 2021-04-16 05:37Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP