Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Strindbergiana" Omslagsdesign : Notarius publicus


ÅGUST'S BUDKAFLE TILL OSCAR II

Ågust : Nu äro fastlags dramat
till fullo öfverstånden,
så nu smälla det åter i knekta-
portarne af klapprande hestar
i galopp för vidare budkafle till
skurken Oscar II som dervidlag
afkläda denne och hans neslige
knektar vilka han göda som
svin emedan skattetyngda folket
arbeta men ändock svälta,
så han ska få blifva varse vad
Rousseau och Robespierres med-
bestämmande demokrati kunde
innebära för skatteslavarne och
parasiterna af vilka Oscar äro
parasitkonungen nr ett.

-Frida : Men har de inte smulit
tillräckligt nu bäste Ågust efter
Giftas å Nya riket, kan han inte
komma sig till nån ro nån gång ?

Ågust. : Ro å ro.!?,... den mannen
ska bort, innan dess ingen ro i
landet.

*
Fotnot : Tur för Löfven att Strind-
berg icke verkat under 2000-talet.
Övriga genrer (Drama/Dialog) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 40 gånger
Publicerad 2021-04-16 21:28Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP