Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Å allting började med att jag såg en chaufför köra mot rött. Då jag är intelligent och har förmåga att se saker, så blev mitt sagda betraktat som rasism - nej, inte här på poeter.se utan på en annan kanal.


yttrande- åsiktsfrihet

 

 

Har ni någonsin tänkt på hur det har blivit i samhället? Från att ha varit strikt accepterande till alla religioner, så har det blivit vissa som får höras och andra inte i samhällsdebatten som förs och det gäller inte bara människor emellan.

Du får inte hålla på med antisemitism, som att påstå att judar utsätter muslimer för samma kränkning, som de själva blev utasatta för under andra världskriget och dessförinnan, för då påminns du om andra världskriget och anses vara marodörerna från det forna.

Du får inte vara islamofob – med andra ord säga något negativt om muslimer, även om de beter sig illa och begår brottsliga aktioner eller avstår från att acceptera andra i sin omgivning.

Du får inte säga något som påminner om ateismfobi, för då anses du vara världsfrånvänd och säger du sådant som de inte förstår sig på. Som att andra åsikter ska också räknas in i sammanhanget, även om de redan har klubbat för att andra åsikter inte ska räknas. – javisst ja, det är klart att judars och muslimers åsikter ska räknas. Men du som råkar vara kristen. Du får skylla dig själv.

Som sagt så är det så idag i Sverige; att är du kristen så ska du acceptera allting som har att göra med Kristofobi. Du får inte tala om Gud, Kristus eller änglar. Du till och med uppmuntras av vissa församlingar med vissa församlingsmedlemmar, att avstå från att yttra dina åsikter, känslor, drömmar, behov och vara tyst i din tro. Bara för att du ska se det som din skyldighet att gömma dig, när ateister och andra framför sina åsikter om sin tro.

Med andra ord ser inte jag det att vi verkligen har riktig religionsfrihet i Sverige. Då Kristofobi ses som en accepterad form i att tysta ner kristna. Samtidigt som andra med sina trosåsikter och icke trosåsikter. Tar det som en självklar sak att bete sig som de vill. De ses oftast också ha rätten att freda sig genom att framställa sig som något fantastiskt med hjälp av sina åsikter.

Hur har det kommit sig att de som är kristna och hävdar sina åsikter sprungna ur deras tro. Att de kristna då förväntas anamma tystnadskulturen i samhället. Och blir det käbbel mellan olika tron, så anses det att judar, muslimer, ateister och andra med andra trosåsikter. Ska ses ha företräde i samhället och få föra fram sina åsikter. Samtidigt som de som är kristna ska vara tysta och anpassa sig efter andras åsikter.

 

– Är det verkligen att se hela Sverige som demokratisk med åsiktsfrihet? Nej, tvärtom så är det bara ett sätt att dölja, att de som har fått maktpositioner i samhällets olika grenar. Att de helt enkelt nöjer sig med sina positioner och vägrar släppa ifrån sig en endaste millimeter yta av fri- och rättigheter. Något som skulle ske om de tvingades till att acceptera, att andra har sin egna syn på vad som är kristen lära.

Med andra ord kan man säga om dagens samhälle. Att antisemitism, islamofobi och åsikter som strider mot andra religioner och åsikter som strider mot ateism. Ses som hatiska och hotfulla och ska bekämpas. Men att utöva Kristofobi ses som en självklar sak och accepteras i ett samhälle som ser sig vara strikt konservativ då det gäller yttrande- och åsiktsfrihet.

Därför tackar jag faktiskt poeter.se för här får jag uttrycka mig fritt och detta fastän jag är bekännande kristen.

 

Önskar alla läsare en lugn och fin Valborg. Ta hand om er.

 

 

 

 
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Flicis VIP
Läst 223 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2021-04-28 15:45Bookmark and Share


  the apache kid VIP
Glad Valborg!
2021-04-28
  > Nästa text
< Föregående

Flicis
Flicis VIP