Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Hämtat från Uppsala Universitet, om abborrars utseende, 24.11, 2006. Och eget funderande.


Miljön påverkar utseendetIaf
vad gäller abborrar.

"och i enlighet med resultaten från de andra studierna så påverkades utseendet på dessa fiskar av miljön de vistades i".

Det visade sig att förekomsten av vegetation, typen av föda, samt mängden tillgänglig föda är några av de faktorer som kan påverka en abborres utseende.

En faktor som visade sig reglera om det överhuvudtaget kan utvecklas olika typer av abborre i en sjö var tätheten av abborre i sjön. Vid höga tätheter så minskade skillnaderna i utseende mellan individer.

Jens Olsson fann även tydliga genetiska skillnader mellan abborrar från olika delar av en sjö. Men vi vet inte vad som skapade vad. Genetikens val av plats i sjön eller tvärtom.

Helt nyfödda pojkar tittar hellre på en mobil än den som håller i mobilen. Flickor föredrar ansiktet och ögonen. Där verkar de genetiska könsskillnaderna slå igenom och vinna över miljön. Eller är det miljön som vinner över de genetiska skillnaderna ?

Fetmatade barn blir tjockare än andra.

Nervösa, ängsliga barn har svårare att gå upp i vikt än andra barn. Inget tycks fastna på dem.

Jag både irriterades och fascinerades över pappas fettknöl bakpå, vid höger skuldra. Han klämde då och då fram nån liten, smal, tunn och vit, äcklig maskliknande kräm. Idag decennier senare har jag på pricken samma knöl och gör samma sak med den.

Jag utvecklade två små vårtor på näsan. En på vardera sidan. Det dröjde bara nåt år så hade min fru "samma vårtor" på sin näsa.

Jag menar att vi är oftast på tok för snabba att bestämma att "det där är medfött" och det där är kommet från miljön".

Väldigt mycket av hur vi är och blir tycks handla om nåt som står känslorna närmare. De omedvetna känslorna. Vi kanske inte VILL, men det BLIR som det blir ändå.
Övriga genrer (Journalistisk text) av Gunnar Hilén VIP
Läst 30 gånger
Publicerad 2021-05-04 13:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Gunnar Hilén
Gunnar Hilén VIP