Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår som 561 i "Litterära brottstycken"


DET ÄR HÖG TID BEFRIA MÄNSKLIGHETEN FRÅN RELIGIONENS SLAVERI

De poppar upp som svampar eller mumier
från underjordens Litterära mausoleum,
alla de som efter sitt frånfälle på ett eller
annat sätt bidragit med att ge världen
budskap om att förhålla sig till verklig-
hetsuppfattningen på ett mer realistiskt
sätt om än den ter sig skrämmande där
Britten och sedermera amerikanen
Christopher Hitchens (1949-2011)
är en i raden av religionskritiker vars
antiteism förespråkade avståndstagande
till gudar och högre makters vilja som
enbart villoläror vilseleda människan
ifrån verkligheten och förslava henne
liksom i en tro på lön i himmelriket
genom uppoffring av det pågående livet
är att jämföra med
terrorismens självmordskandidater,
nazism och kommunism som ett virus
att tämja intellektet med hot och
utpressning med helvetet ifall man inte
följa religionens lagar.

Att kärleken skall övervakas däri denna
under giftermålet invigs och bevittnas
av gud och överstepräster är perverst
där dessa skola vara vittnen under bröll-
opsnatten som kärleken i sig inte behöver
några andra vittnen än kärleksparet dem
själva är också en misstro mot kärleken.

Att religionens virus förorsakat en pande-
mi med fler dödsoffer än något annat virus
i världen är en sanning som kvävs av religi-
onens opium vars förstelnade hjärnor hjälp-
löst leva i ett ständigt rus om hjälp och förlåt-
else från ovan utan ansvar för sig själv.

Om Freud och Gud är och inte är är frågan
om varför de överhuvudtaget skulle finnas.

Den rationellt tänkande människan bör
utveckla sig och överge det gamla invanda
för att finna sig själva som solitära individer
i en mångfald av personliga etnicitetet och
inte enbart av judar och araber etniciteter,
för alla äro vi väl inte lika mycket olika eller
lika värda.

Det är hög tid befria mänskligheten
ifrån religionens slaveri
och inse det individuella värdet i varje
enskild individ som unik att vara sin
egen gud om så önskas.

Befrielsen är nära.

~
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 77 gånger
Publicerad 2021-05-22 20:46Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP