Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


NÄTPSYKOLOGER-LÅTSAS BEHANDLINGAR ELLER BEHANDLINGAR PÅ ALLVAR!


NÄTPSYKOLOGER-LÅTSAS BEHANDLINGAR!

Jag har märkt att vi fångar en svårfångad grupp av patienter när vi får, i en större utsträckning än tidigare med Corona pandemins intåg, bedriva psykosociala behandlingar med kombinerade mottagningsbesök, videosamtal och telefonuppföljningar.

Det fanns en grupp patienter som hade alltid svårt att följa en psykoterapibehandling genom att planera att vara på våra mottagningar 15/20 gånger under en 4/6 månadsperiod. Det tål förstås att titta på de anledningar som gör att en del av våra patienter inte är så duktiga att kunna planera långsiktigt eller för en länge tidsperiod. Det kan helt enkelt handla om att patienten är så extremt upptagen med andra viktiga saker i sitt liv så att man inte kan prioritera en samtalsbehandling även om läkaren eller psykologen anser att patienten är i omedelbart behov av en psykosocialbehandling. Jag ser också en annan grupp av patienter med t ex svårdepression, ADHD problematik, kognitiva nedsättningar samt med personlighetsstörningar såsom narcissistisk eller borderline vilka inte är kapabla att anpassa sig med ett schema som t ex en behandlingsupplägg på 6 månader.

 

Det är mycket värdefullt att vi nu kan fånga dessa patienter som egentligen har ett stort behov av att träffa en behandlare fast de kanske själva inte inser det. Det nya upplägget gör att patienten inte behöver komma till mottagningen 1 gång i veckan i 6/8 veckor i rad och sedan 2 gånger i månaden. Behandlaren kan komma överens med patienten att lägga upp en behandling som inbegriper mottagningsbesök, videosamtal och telefonkontakt. Jag ser att det upplägget gör att patienterna inte hoppar av som tidigare. De stannar längre i behandlingen och många av de slutför en behandling. Avhoppet var stor i den gruppen tidigare då man tyckt att det var för jobbigt att komma till mottagningen så ofta som 15/20 gånger.  

 

Jag måste också här betona att bedömningssamtal med 2/3 mottagningsbesök är det mycket viktigt för att kunna samla så mycket information som möjligt. Vi förlorar en hel del information om vi enbart implementerar bedömningssamtal via videokontakt. Mycket information går också förlorad, enligt min erfarenhet, om bedömningssamtalen sker enbart via telefon. Om man lägger upp hela behandlingen enbart på nätet eller via telefon då tycker jag att det inte blir alls samma effekt och behandlingsresultat jämfört med när terapeuten kombinerar dessa tre olika samtalsformer.

 

© Samuel E. Rajeus

Dr. kand. i allmänpsykologi, Leg. psykoterapeut (KBT)
Övriga genrer (Essä/Recension) av Samuel E. Rajeus VIP
Läst 472 gånger
Publicerad 2021-05-28 13:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Samuel E. Rajeus
Samuel E. Rajeus VIP