Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


PERSONLIGHETSUTVECKLARNAS TERAPEUTISKA BETEENDEKURS

Ni har inkommit med stämningsansökan
ang de ansvarige kursförvaltare för inter-
netsijten "PERSONLIGHETSUTVECKLAR-
NAS TERAPEUTISKA BETEENDEKURS"
där ni anger dessa vara till skada och
men för individen och rikets säkerhet
där ni jämför deras kurser med religion,
politisk fanatism och psykologisk
krigföring där individens jag avskalas
som på en lök tills intet mera finns kvar
att skala,
samt att ens vilja manipuleras till
att bli deras vilja däri den
personliga utvecklingen formas
utefter deras egna modell för att
alla skall bli stöpta i samma form
och bli lydslavar inför deras nya
världsordning i fjärde riket,
som de avser bli härskare över.

Seriöst har vi aldrig tidigare hört om
en så vidlyftigt storartad konspirationsteori
som denna och förvisso skall man ju ta alla
konspirationsteorier på allvar tills man har
gjort en utredning i vilka faktiska omständ-
igheter som kan ligga till grund för den och
vi tittar först på Logiken i det hela och där-
efter om det är praktisk möjligt genomföra
en sådan konspiration,
men om man tar i beaktande vad kommu-
nism, Maoism, Islamism, Nazism mfl har
ställt till med så finns det en logik av realism
bakom sådana konspirationer.

~


~
Övriga genrer (Drama/Dialog) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 64 gånger
Publicerad 2021-06-02 22:06Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP