Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Kritik och verk"


KOGNITIVA TANKEFÄLLOR II

Endast den som inte kommer överens
med någon enda har bevisligen något
nytt att säga medan alla de andra
svamlar i kör eller skälla som byrackor
där ingen uppfattar vad som sägs.

*
Det kasuala tänkandet morfologi har
mängder av tankefällor och vanföre-
ställningar som maniskt äventyrar det
mänskliga intellektets begränsningar,
vilka stoiskt låser sig fast vid vissa ord
och blir till tankeknutar där det förstel-
nade intellektets utvecklande tanke-
cerebration är död.

~Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 46 gånger
Publicerad 2021-06-06 03:04Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP