Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Röster från barrikaden"


SKOMAKARE BLIV VID DIN LÄST !

Socionomerna flyr från sina arbets-
platser,sjukskriver sig eller helt enkelt
säger upp sig när verkligheten i prak-
tiken visar att den inte överensstäm-
mer med deras teoretiska utbildning
där de börjar som filantropiska huma-
nister och slutar som bittra misan-
troper med psykiska arbetsskador
medan samhällets bakgårdar förslum-
mas och kriminaliteten tar över.

Poliser slutar sina tjänster när de
insett att polisen själv är inblandad
i kriminaliteten.

Samhället anställer barnläkare med
specialinriktad kompetens på barn
som visar sig valt yrket för att kunna
utnyttja barn sexuellt.

Samhället utbildar pyromaner till
brandmän, inbrottstjuvar till lås-
smeder,psykopater till mental-
vårdare,
våldtäktsmän till kommunpolitiker,
mördare till präster...... lexikonet
kan göras långt,och dessvärre har
kommunerna inte råd anställa kvali-
ficerad personal och Ingenting är
vad det egentligen skulle vara ämnat
till.

På den gamla goda eller "onda"tiden
för den som föredrar den benämn-
ingen istället fanns det
ett betryggande ordspråk som löd
"Skomakare bliv vid din läst" vilket
lutade åt att barnen ärvde sina
föräldrars yrke att gå i samma fotspår.

Ett starkt samhälle byggas inte på lösan
sand och väljer därtill även rätta virket.

Inför genforskning i arvsanlagens på
varje arbetssökande person och gör
likaledes med personer som väljer ut-
bildning.

Rotsystemet i brottslighet, missbruk
och psykiska defekter bör avlägsnas
genom kastraktion så det inte förökar
sig.

För fram den "NYA MÄNNISKAN"
för alla olikheters värde och bort
med alla likheters värde.

Sluta gå i takt och börja gå i otakt,
och dansa som du vill.

~Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 34 gånger
Publicerad 2021-06-06 22:48Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP