Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Dialogerna"


POLISIÄR BROTTSPROVOKATION

Ni har härmed tillgivits misstanke
om brott trots att intet brott kunnat
påvisas, vilket härför påkallat ord-
ningsmaktens uppmärksamhet
utreda möjligheten av att ni kunnat
begå brott utan rättsvårdande myn-
dighets kännedom där bevis möjlig-
en sopats under mattan och brott
inte kunnat identifieras så vad har
ni att säga till ert försvar ?

-Den misstänkte har rätt att tiga
och allt han säger kan komma
användas emot denne.

Ja, säger ni det så stannar det ändå
vid att ni är misstänkt tills brott
kunnat bevisas.

-Vilket brott.?

Det är det vi inte vet ännu.

-Hur kan ni misstänka någon för brott
när ni inte ens vet vad det är för brott.?

Därför att ni ser misstänkt ut.

-Är ni rasister och antisemiter.?

Det ni anklagar ordningsmakten för
är ett allvarligt brott.

-Det var ingen anklagelseakt utan en
frågeställning.

I tonfall och av frågeställningens karaktär
högst kränkande som närmast ofredande,
dessutom är det VI som ställer frågorna
och NI som ska svara på dom.

-Ni kan ju inte vara riktigt funtade i skallen.

Se där ! nu har vi snart kommit på ett brott
att åtala er för och icke längre som misstänkt
utan som regelrätt påkommen vid
brottets utövande som missfirmelse av
ordningsmakten,kränkande behandling och
ofredande frågeställningar så medan vi ändå
är igång är det nåt mer ni vill lägga till ert
brottsregister ?

-Myndighetsmissbruk, brott mot mänskliga
rättigheter ohörsamhet mot huvudman.....

Då lägger vi till det i åtalspunkterna mot er,
vilket komma bli en diger lunta det.

-Ska ni inte söka omvandla socker till salt
också medans ni ändå är igång med
förvandlingsprocessens metamorfos.

Av anklagande vikt i anklagekseakten
införas sistnämnda påstående i åtals-
protokollet.

-.... och glöm inte mäta skallben, kind-
kotor och hakbredd också.

Nu är du uppe i inte mindre än tio åtals-
punkter som från början var noll, ni kan
konsten ställa till det för er minsann för
om ni bara hållit tyst så hade ni bara varit
misstänkt.


~
Övriga genrer (Drama/Dialog) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2021-06-08 21:11Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP