Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Streck-kods-människor


TERAPEUTGURUN

Människomassan i allas-lika-värde-
världen är lätta att analysera efter-
som alla tänker lika, gör lika,är lika
och har ingenting nytt att säga,
därför väcker det större intresse ana-
lysera individerna i allas-olika-värde-
världen, som alla tänker olika,
gör olika, är olika och alltid har
någonting nytt att säga.

Det är sannerligen stor skillnad på
ett förstelnad intellekt och ett rörligt,
tama slavhjärnor och otämjda.

~
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 34 gånger
Publicerad 2021-06-09 15:15Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP