Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Litterära brottstycken" (564)


REVOLUTIONÄRA TANKEFRÖN

De revolutionära tankefrön som genom
Rousseau såddes i Maximilien de Robe-
spierre (1758-1794) och som alltjämt
gror i en inhumant odemokratisk
jordmån vars rötter vuxit sig in i den
moderna människans medvetande
får alltid sin näring från ett odemokra-
tiskt styre.

Den som redan under 1700-talet sökte
införa demokrati och rättigheter
för folket och inte enbart skyldigheter
blev naturligtvis för mycket
för de som redan ägde för mycket,
bestämde allt och ville ha mer,
men vad skulle folket vara skyldiga ett
lands regering som levde på folket och
det i rättvisans namn är regeringen
som står i skuld till folket.

Robespierre som levde utan världsliga
ägodelar och såg som en omutbar plikt
för en politiker leva som för folket
levde för denne,störtades naturligtvis
genom avundsamma kollegor genom
vanrykten,och 1794 föll den
inhumant odemokratiska bilan över
Robespierre och hans lärjungars halsar
där demokratins franska pionjärers
huvuden bespottades av en räddhågsen
och analfabetisk pöbel,men de revolu-
tionärt demokratiska fröna fortsätter
alltjämt gro ända in i 2000-talet hos
självständigt tänkande människor,
och om än inte demokratin blommar
fullt ut i praktiken så står valet mellan
fullständig diktatur och det.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 61 gånger
Publicerad 2021-06-10 04:30Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP