Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Litterära brottstycken" (565)


HISTORIEFÖRFALSKNINGENS KORRIGERING

Varken den förtalade nordmannen
vikingen Leif Ericsson (970-1020)
"Leif the Lucky one"
eller den spansk-italienske juden
och sjörövarpiraten Christoffer
Columbus (1451-1506) upptäckte
Vinland (Nordamerika)
eftersom urinvånarna redan gjort
det.

Leif Ericsson som redan 500 år före
Columbus försökte bosätta sig där,
men som insåg konflikten med ur-
befolkningen vara för utmanande,
fann sig dock för gott lämna landet
ifred.

Men med sjörövarkapten Colum-
bus intrång blev det indianernas
mardröm i det inledande förint-
elsearbetet av Amerikas urbefolk-
ning där han utsåg sig som rätt-
mätig ägare av landet vars Colum-
bimentalitet spred sig över alla
landsändor och som den välkänt
manipulative Columbus aldrig
gjorde några misstag utan var med-
vetet beräknande i förväg varvid
denne förfarne sjörövarpirat allt-
nog lärt sig navigera med sextanten *
var hans mål väl utstakat för det
där med Indien var bara en undan-
manöver liksom hans mörkade ur-
sprung.

I vad som föregicks av Columbus
och hans besättning med sexuell
slavhandel med så unga som nio
år och perversioner med mass-
slakt och tortyr lär en mer förhär-
dad författares beskrivning även
darra på pennan.

~
* Sextant : Ett navigeringsinstrument
som förr användes till sjöss.

*
Övriga genrer (Journalistisk text) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 46 gånger
Publicerad 2021-06-11 15:22Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP