Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ur "Prosapoem"


PHILOSOPHI LAPIS

En villaägare hade börjat irritera sig på
en stenbumling som alltmer skymde ut-
sikten och som varje gång han titta på
den tycktes blivit större.

Han beslöt ringa efter en grävmaskinist
för att bli av med stenen som dessvärre
verkade orubblig så då kontaktade han
lantmäteriet och byggnadskontoret för
att ta prover och mätningar ur vilken
mineral denna sten härör ifrån där den
stratigrafiska bergartsbildning den gen-
ererats ur var av en ädel art kallad
"Månsten"

Efter detta förarbete kom man även
fram till att denna månsten som sitter
förankrad i en underjordisk bergskedja
sträcker sig runt hela jorden och att det
enda vore att försöka spränga bort den
del som sticker ut.

Dynamitexpert tillkallades och sprängde
i fyra kraftiga laddningar bort ytskiktet
av månstenen varefter villaägaren fann
sig nöjd.

När han på morgonen därpå drog upp
rullgardinen såg han till sin förvåning
att månstenen hade växt upp igen.

Nu tillkallades myndigheterna för att
titta på denna månsten som berett sig
existensiellt utrymme i samhället och
som även de ansåg inte passade in för
att den stack ut för mycket.

Myndigheterna var nu fullt sysselsatta
med att försöka få bort denna månsten
där forskare och experter slet sina gråa
hår i sina ansatser söka komma tillrätta
med problemet
men som efter varje ansats förvärrade
situationen med att månstenen
bara blivit större och hårdare
så till sist var de tvungna ge upp
och låta den vara i hopp om att den då
inte skulle bli större än den var.

Med tiden visade det sig att denna mån-
sten blivit till en symbol och kraftkälla
för det olikartade som " sticker ut "
och en inspirerande rastplats för poeter, författare,konstnärer,filosofer,musiker
och pilgrimer att hämta kraft ifrån
även benämnd som " Philosophi lapis "
(de vises sten)

~
Prosa av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 39 gånger
Publicerad 2021-06-13 14:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP