Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

mer om PTSD Posttraumatiskt stressyndromhörde i dag doktor Phil tala med ett par med relationsproblem. han nystade upp svaret på ett lättförståeligt sätt
det visade sig att kvinnan inte litade på maken, upplevde honom som aggressiv och inte brydde sig längre
maken å sin sida förstod ingenting hade aldrig brukat våld, frågat om de kunde diskutera problemen, men hon brukade komma med undanflykter "jag är på väg ska hämta barnen hinner inte "
doktor Phil fastslog att kvinnan led av PTSD eftersom hon hade växt upp i ett hem där fadern var våldsam, maken hade med sitt beteende (han kvävde missnöje och problem under ytan) hon upplevde hotet, PTSD hade utlösts igen

Ett barn som har varit med om skrämmande, kränkande eller chockartade händelser kan få psykiska eller fysiska besvär. Det kan vara enskilda händelser som påverkar barnet, exempelvis olyckor eller svår sjukdom hos en närstående.
Det kan också vara händelser som barnet har svårt att ta sig ur, eftersom händelserna ofta pågår under en längre tid. Exempel på sådana händelser är fysiska eller sexuella övergrepp, flykt, bristande omsorg i hemmet eller närstående som har svårt att ta till sig barnet.
Särskilt situationer där barnet har varit utsatt för våld eller övergrepp kan framkalla starka känslor av rädsla eller skräck. Barnet kan också må dåligt om hen har varit vittne till obehagliga händelser

En del barn kan efter skrämmande händelser vara utan besvär. Andra barn kan må psykiskt dåligt efter en händelse men blir av med sina symtom som ibland försvinner av sig själva.
Några barn kan få psykiska trauman. Det innebär att barnet har kvar sina symtom och att hen behöver behandling för att må bra igen

Barnet återupplever det svåra som har hänt genom plågsamma minnen. Dessa minnen kallas också för flashbacks. Minnena kan utlösas av sinnesintryck eller händelser som påminner om de allvarliga upplevelserna.
Beroende på vad barnet har upplevt förekommer ibland känslor av skuld och skam. Barnet kan också ha svårt att lita på andra människor.
En behandling mot PTSD kan inte ta bort minnet av det som har hänt. Men den kan hjälpa barnet att bearbeta en allvarlig erfarenhet så att ett hemskt minne så småningom kan omvandlas till ett vanligt minne. Det är ett minne som tillhör det förflutna och som inte längre stör vardagen

Vuxna som varit utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp under barndomen har en ökad sårbarhet i sitt stressystem. Konsekvensen av detta innebär att stressbelastande situationer i vuxen ålder ger en kraftigare reaktion i stress- systemet som kan bidra till utvecklandet av depression, ångestsyndrom, PTSD och somatisering. Detta gäller fram för allt om barnet i sin utsatta situation inte fått stöd och hjälp av sin omgivning, då stabilitet och goda familjerelationer utgör en skyddsfaktor för att minska stressbelastningen

det är där jag inser min PTSD utlöstes av all skräck fasa över vad som hände dig älskade klokuggla och vad familjen gjorde mot dig
det är så fasansfullt att jag brister, när jag tänker på monstren
aldrig någonsin litar på endaste som vänder vitt till svart
jag växte även upp i ett hem med en våldsam far, räddade mor från bli dödad när jag var 9 år,
aldrig glömmer jag mor hämtade mig, det var hon som minskade stressen blev min räddning, vad gör den som inte har någon alls? förstår inget alls, hur någon med minsta skamkänsla i kroppen kan utsätta andra för terror
inte nog med överkänslighet, vad säger man
ingen vet vem som sitter bakom skärmen, inte heller jag
därför skriver jag enbart, inte för att vara otrevlig, men tilliten är död
dessutom vet jag inte om jag trampar någon, när jag försvarar mig

Övriga genrer av Hackkycklingen VIP
Läst 25 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2021-06-23 21:49Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Hackkycklingen
Hackkycklingen VIP