Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

15jul21
att bevittna det totala sönderfallet av de andliga värdesystem som människor tagit hjälp av i tusentals år, människor upprivna ur sina uråldriga traditioner och utkastade i ett universum som bara tillhör likgiltiga stjärnor och mäktig konsumtionsindustri. Döden är dock fortfarande en olöst del av den intrikata ekvationen, i det ständiga konsumtionsruset är döden blott en overklig abstraktion, något som man hanterar och dealar med först på ålderns höst, den tiden den sorgen, men det är en absurd hållning att leva större delen av sitt liv i ett livsrum som är avskuret från döden, för att sedan på ålderns höst handskas med detta lilla predikament, detta skapar en vilsen och osäker individ där romantisk kärlek, framgång och konsumtion är den eviga lösningen på allt, en individ som inte är själsligt rustad för att hantera större kriser och motgångar i livet, en sårbar människa i avsaknad av den gyllene vågskål som insikten om döden utgör, där livets olika beståndsdelar kan placeras och vägas för att på så sätt uppnå klarhet inför diverse vägval och situationer i livet,
Döden förefaller vara den sista guden, men är undanträngd, förnekad, gömd längst in i frysfacket, allt eftersom samtidsmänniskan strävar fåfängt för att ta sig upp på det oändliga berget av framgång och status, och sondmatas med meningslös underhållning från Netflix och diverse sociala medier på sin fritid, sårbar som ett barn när krisen plötsligt står inför dörren, när det oväntade plötsligt händer, sjukdomen, bilolyckan, alkoholismen, pandemin, det är först när denna avgrund öppnar sig och visar sitt bottenlösa svalg som de djupgående svagheterna i samtiden blottläggs, allt som står till hands är psykiatrin med sina antidepressiva medel och beroendeframkallande sömntabletter, dessa fundamentala sprickor i vårt profitinriktade samhälle där döden förträngs, förnekas, en kompass, en vågskål av guld som göms undan i stängda valv, igensvetsade av en allgenomsyrande neurotisk rädsla och ett andligt underutvecklat etablissemang,

Prosa av Androiden VIP
Läst 65 gånger
Publicerad 2021-07-15 22:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Androiden
Androiden VIP