Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Min text om Platons idévärld gav upphov till reflexioner om Nietzsche. Därav denna text, som återger några tankar i Nietzsches filosofi, och ytterst om hans teori om meningen med livet.


Nietzsche, tysk filosof, 1844 - 1900

Nietzsche tog avstånd från Platon och kristendomen. Gud är en illusion, menade han, som människan skapat för att stå ut med sitt liv, som ofta innebär lidande. - Det är lättare att stå ut med lidande om man tror, att det har ett syfte. - Det finns inget syfte med människans liv, enligt Nietzsche, och ingen objektiv sanning, bara den subjektiva sanning människan själv skapar i sitt liv. Nietzsche företräder den filosofiska ståndpunkt, som kallas nihilismen. (av latin "nihil" = ingenting) Men Nietzsche var för den skull ingen pessimist som sin samtida kollega Schopenhauer, som menade, att det bästa för människan vore, att aldrig ha blivit född, och att döden är en vinning. Nietzsche menade i stället, att vi skulle sträva efter att bli "övermänniskor", d v s vi skulle sträva efter att utvecklas genom lidandet och därigenom bli bättre människor, uppnå vår fulla potential. Vi skulle alltså sträva efter ett rikt liv i en meningslös värld.
Nietzsche var inte rasist, antisemit eller ens nationalist. Det var hans syster, Elisabeth, antisemit, som förvrängde hans åsikter och spred dem i den berömde broderns namn. Nietzsche var mot slutet av sitt liv så omtöcknad av psykisk sjukdom - som man inte lyckats diagnostisera - och påverkad av opium, att han inte längre själv hade något inflytande över sitt verk eller liv.
Prosa av Monica Lindgren
Läst 353 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2021-07-18 00:41Bookmark and Share


  ¡se necesitan dos para bailar un tango!
a night with venus

a life with mercury
2023-01-04

  Jan Widströmer VIP
Fascinationen för Nietzsche - fortfarande- tycks mig egendomlig. Känns så passé. Men vår tids "gudlöshet" och "satsa på dig själv", det är det enda meningsfulla, och att din influencer är din guru, kan förstås göra honom aktuell, och hans slutliga förvirring passar som hand i handske.
2021-08-14

  Emanuel Sigridsson VIP
Man skulle kunna säga att över texten ligger Bertrand Russells ande. Texten är tydlig och pedagogisk. Helt enkelt välformulerad.

Och Nietzsche är alltid aktuell i det moderna samhället. I min läsning ”den utvaldes återkomst” i ateismens kläder. På något sätt känner jag att Nietzsche inte stod ut med mina hjältar Emma och Charles Darwin. Jag håller inte för omöjligt att människan kan påverka sitt DNA, men jag håller det heller inte för säkert. Och kan man inte påverka det så faller Nietzsches filosofi eller?
2021-07-20
  > Nästa text
< Föregående

Monica Lindgren
Monica Lindgren